I když se tradice zdobení vánočního stromečky v Českých zemích natrvalo usídlila až někdy v 19. století, její kořeny sahají mnohem hlouběji do historie. Legenda o prvním ozdobeném vánočním stromku pochází už z roku 573 a přisuzuje se misionáři Kolumbánovi z Bobbia.

Misionář měl za úkol přivést pohany z Bretaně a Burgundska ke křesťanské víře. Víru v Ježíše Krista se jim snažil přiblížit právě o Vánocích. Aby jim celý proces udělal co možná nejpříjemnější, ozdobil zapálenými pochodněmi ve tvaru kříže starobylý obřadní jehličnan. Oheň přilákal velké množství lidí, kteří si vyslechli Kolombánovo povídání o křesťanství.

Zdobit stromky začali Němci

Ozdobené vánoční stromky se do domácností ale dostávaly velmi pomalu. První zmínka o ozdobeném stromku pochází z roku 1570 z Brém a ani tehdy nešlo o stromek, který by měla nějaká rodina doma. Zdobily se především stromy na veřejných prostranstvích nebo u domů, kde sídlily jednotlivé řemeslné cechy.

V domácnostech se začaly vánoční stromky objevovat až o sto let později, tedy v průběhu 17. století. Oblíbené byly především u protestantského měšťanstva. Katolická církev je stále považovala za pohanský zvyk. Protože ale popularita vánočních stromků byla čím dál tím masovější, rozhodli se katolíci dát tomuto zvyku křesťanský význam. Strom, respektive jeho dřevo mělo symbolizovat svět – v dřevěných jeslích byl Kristus narozen a na dřevěném kříži následně ukřižován. Zelené větve symbolizují Kristův věčný život. Jablka, kterými se první stromy zdobily, zas připomínaly Evu jako matku všech lidí.

První český stromek se rozsvítil v Libni

První vánoční stromeček na území Čech se objevil v Praze, konkrétně v Libni. V roce 1812 tu rozsvítil první stromeček ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich a to přímo ve svém sídle – zámečku Ztracená Vatra. Ten dnes už bohužel neexistuje, nacházel se v Libni v ulici Čertův vršek. Připomíná ho ale ulice Na Vartě, která se nachází pod zmíněným vrškem. Rozsvícený stromek Leibichovi hosté nadšeně obdivovali a netrvalo dlouho a u bohatých měšťanů se stromek stal každoroční tradicí. Cesta na venkov byla ale ještě docela dlouhá.

Ještě v 70. a 80. letech 19. století si vesnické děti mohly o nadílce pod rozsvíceným stromem nechat jen zdát. „My, kdož jsme vyrůstali na venkově, nepoznali jsme ve vlastních domácnostech kristbaum, jak se tehdy všeobecně říkávalo. Toho přepychu dopřávaly si jen rodiny vynikající majetkem a společenským postavením,“ píše se v knize Před padesáti lety, drobné vzpomínky z minulosti od Ignáta Herrmanna. První stromky se na vesnicích objevily až před první světovou válkou, do té doby je nahrazovaly pouze ozdobené jedlové větvičky.

Video
Video se připravuje ...

Vánoční strom na Staromáku v celé své kráse! Takhle vypadá rozsvícený Aleš Brunclík

Fotogalerie
44 fotografií