Výzkumníci ve vodě a rybách hledali látky, kterým se říká Forever chemicals. To by se do češtiny dalo přeložit jako látky, které tu s námi zůstanou v podstatě navždy, protože se rozkládají tisíce let. Jedná se o skupinu asi 4 a půl tisíce látek. Arnika zkoumala množství tzv. perfluoroalkylovaných a polyfluoroalkylované látky (PFAS) a bromované zpomalovače hoření (BFRs). Látky označované jako PFAS se používají se často například v textilním průmyslu, který vyrábí voděodolné materiály i ve spotřebním zboží. Jedou z těchto látek je také teflon, ze kterého se vyrábí nádobí.

Velmi známý zástupce využití těchto látek je také Gore-Tex a další vodoodpudivé vrstvy v outdoorovém oblečení. Dnes se bohužel dávají i do papíru na pečivo nebo do fast foodových obalů,“ uvedla příklady jedna z autorek studie Karolína Brabcová. Zpomalovače hoření se objevují zase jako přísady hasicích pěn nebo hydraulických kapalin.

Přenáší se i z matky na nenarozené dítě

Vzorky vody zkoumali odborníci kvůli tomu, že tyto látky pronikají z odpadů nebo průmyslové výroby do vody a z té se dostávají skrze potraviny nebo zvířata do lidského těla. Mají různé zdravotní dopady, například zvyšují riziko onemocnění štítné žlázy, můžou zvyšovat hladinu cholesterolu nebo i snižovat plodnost u žen.

Kromě toho také mohou i zvyšovat riziko vzniku rakoviny ledvin nebo varlat. Dostávají se dokonce do těla i ještě nenarozených dětí. „Velmi negativní je, že se přenášení z matky na dítě,“ upozornila Brabcová s tím, že tyto látky lze nalézt i v kojeneckém mléce.  Dodala také, že tyto je nejsou schopny odfiltrovat čističky odpadních vod. 

Kde je v Praze nejvíce znečištěná voda? Výzkumníci odebrali vzorky na sedmi místech po Praze, například v Libni, kam teče říčka Rokytka protékající průmyslovým areálem ve Vysočanech, ve Vltavě u Radotína nebo z Kopaninského potoka, ten teče v blízkosti Letiště Václava Havla.

Nejhůř je na tom okolí letiště

Právě voda z potoka okolí letiště, co protéká Přední Kopaninou, se ukázala být nejvíce znečištěná látkami PFAS. „Koncentrace odpovídají zatížení velkých průmyslových aglomerací,“ řekla k tomu další z autorek studie Jitka Straková, která je expertkou na toxické látky Arniky. Jako další zajímavé místo z hlediska znečištění označila Libeň, i když tam znečištění nedosahuje tak vysokých hodnot jako u letiště. „Hodnoty nedosahují nějakého enormního znečištění, ale když porovnáme vzorky mezi sebou, tak pořád mají vzorky z Libně vyšší naměřené hodnoty,“ uvedla Straková.

Znečištění v okolí letiště nejspíše pochází hlavně z používání hasicích pěn. Straková uvedla, že podle zástupců letiště by měl konec využívání pěn s PFAS nastat v roce 2022. Upozornila také na to, že v Kopaninském potoce našla látka označovaná zkratkou PFOS, u které se již prokázalo, že je karcinogenní a je globálně zakázána už od roku 2011. „To ukazuje na tu nešťastnou vlastnost těchto látek, že když je jednou do vody dostaneme, tak je velice obtížné je posléze vyčistit,“ řekla autorka studie.

U ryb a odebraných sedimentů se nadlimitní hodnoty látek PFAS objevily u vzorků ze soutoku Rokytky a Vltavy v Libni, což může souviset opět s průmyslovou činností ve Vysočanech, odkud říčka teče. Ve všech vzorcích ryb našli také bromované zpomalovače hoření, které mají podle výzkumníků velmi podobné vlastnosti jako látky PFAS.
Video
délka: 01:15.36

Mezi Běchovicemi a Dubčí vznikl na Říčanském potoce nový Lítožnický rybník.  David Zima

Kdy se přestanou používat?

Koncentrace látek v Praze je podle studie srovnatelná s hodnoty s výsledky průzkumů českých a evropských řek. Hnutí Arnika je nicméně přesvědčené, že tyto látky by měly z výroby zboží zmizet a upozornili, že se je chystá zakázat EU v rámci tzv. Green deal všude, kde neexistuje nějaká náhrada.

„Perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření nejsou nezbytné a existuje pro ně řada bezpečnějších alternativ. Proto by měly z výroby a zboží jednou provždy zmizet,“ dodala Jitka Straková. V Česku by se také podle Arniky mělo začít ohlašování těchto látek do  ohlašování do Integrovaného registru znečišťování Ministerstva životního prostředí. Organizaci to po její výzvě slíbil ministr Richard Brabec (ANO).

Ekologická organizace Arnika zkoumala znečištění vod v Praze toxickými látkami.
Ekologická organizace Arnika zkoumala znečištění vod v Praze toxickými látkami.
Autor: Arnika/Martin Holzknecht
Fotogalerie
15 fotografií