S návrhem na pojmenování ulice po Kouteckém přišla radnice Prahy 7, která jej předložila magistrátu. Na mapách bývá ulice označována jako pokračování Poupětovy, ale oficiálně její součástí nikdy nebyla. „Dosud zde také nebyla žádná adresa, což se nyní, s ohledem na dokončovanou bytovou výstavbu, změní,“ uvedl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Průkopník ve svém oboru

Koutecký vedl od roku 1978 ve Fakultní nemocnici v Motole první samostatné oddělení dětské onkologie, z něhož se o pět let později stala Klinika dětské onkologie. Zatímco na počátku přežívala tři procenta dětí, které onemocněly rakovinou, dnes je to 80 procent.

Po roce 1989 byl Koutecký po čtyři funkční období děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zastával také funkci univerzitního prorektora. V roce 1996 dostal od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy II. stupně. V roce 2010 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie a před pěti lety převzal Cenu J. E. Purkyně. Zemřel 5. července 2019 ve věku 88 let.
Fotogalerie
6 fotografií