Strategie se zabývá celkem dvanácti oblastmi s cílem snížit imisní zátěž obyvatel exhalacemi, snížit množství skleníkových plynů z dopravy nebo hluk a tepelnou zátěž v ulicích.

Mezi opatřeními je mimo jiné podpora alternativního pohonu. Tím se rozumí plynná paliva a biopaliva využitá pro spalovací motory, ale rovněž pohon aut na elektřinu a vodíková technologie. Město bude podporovat vznik dobíjecích stanic pro alternativní pohony.

Změněny budou podmínky stání v parkovacích zónách pro elektromobily a hybridní vozy. Současné podmínky jsou podle dokumentu neudržitelné. „Praha se bude zasazovat o úpravu předpisů pro stání vozidel s alternativními pohony v uzavřených garážích, zejména pro zpřístupnění parkování v objektech pro vozidla s pohonem na CNG případně LNG,“ píše se v dokumentu.

Mýtné

Dopravu ve městě má podle strategie regulovat také zavedení mýtného. „V této oblasti Praha uvažuje o zavedení plnohodnotného mýtného systému,“ píše se v materiálu. O mýtném se mluví v Praze již roky, avšak jeho zavedení dosud bránila legislativa.

Zásobování

Zlepšit se má rovněž tzv. city logistika, tedy zásobování, které bude regulováno. Zvýhodněny mají být vozy s alternativním pohonem. Na alternativní pohony budou jezdit také uklízecí a popelářské vozy. Praha podpoří také sdílení aut a bezemisní provoz taxislužby.

Pražští zastupitelé loni vyhlásili v Praze klimatický závazek, při kterém chce vedení města do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 chce, aby byla metropole bezuhlíková. Zároveň schválili okruh opatření, kterými toho hodlá dosáhnout, a to například nákup energií z obnovitelných zdrojů, omezení topení pevnými palivy nebo podpora dopravních prostředků s jinými než spalovacími motory.

Fotogalerie
14 fotografií