Novostavby jsou plánovány na pozemek po bývalém závodu Tesla. „Záměr svým uspořádáním navazuje na typickou zástavbu dolních Holešovic. Uvnitř bloku je navržen zelený obytný vnitroblok. Se zelení se počítá i na střechách objektu," píše se v dokumentu schváleném radními.

Domy mají mít sedm nadzemních podlaží. Na těch podél Dělnické je navrženo jedno takzvané ustupující podlaží. Dvě mají mít pak domy v Jankovcově a na nároží ulic Dělnická a Jankovcova. Obchody a služby budou v parteru v Dělnické a z části v ulicích V Háji a Jankovcově. V Dělnické je také navržen zhruba 15 metrů široký veřejný prostor s parkem.

Školka nebo podzemní garáže

„Primární účel využití domů je z 90 procent obytný," píše se v materiálu. Vzniknou ale i obchody, restaurace a mateřská školka se dvěma třídami a zahradou ve vnitrobloku. Podzemní garáže budou mít 466 parkovacích míst ve třech podlažích.

Vedení Prahy 7 po investorovi požaduje, aby od sebe důsledně odlišil fasády domů, a to materiálem i barevností, aby nevznikl velký jednolitý blok. Dalším požadavkem je vybudování chodníků s typickou pražskou dlažbou a vysazení uličního stromořadí do ulic V Háji a Jankovcova.