Magistrát hl. m. se k pátrání po ostatcích Zdeny Mašínové odhodlal po žádosti její dcery z předloňského roku. Jejím přáním bylo vyzvednout je z hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově, kam byly pohřbívány popravené a umučené oběti nacistického a komunistického režimu, a uložit je do rodinné hrobky v Lošanech na Kolínsku.

„Je mi hluboce líto, že se nepodařilo prokázat poslední místo odpočinku paní Zdeny Mašínové,“ uvedla radní hl. m. pro sociální oblast Milena Johnová (Praha Sobě). Podpovrchový průzkum proběhl v severovýchodní části areálu hřbitova, kde se nachází tzv. dětský hřbitov. Místo průzkumu určila sama Mašínová mladší, a to podle výpovědi hrobníka z roku 1956. „Předcházela mu zevrubná archivní rešerše a geofyzikální neinvazivní průzkum, který existenci lidských ostatků v zemi potvrdil,“ sdělila Johnová.

Kostřičky a končetiny

Archeologický průzkum byl prováděn deset dní pod vedením Jana Havrdy z Národního památkového ústavu. Nejprve byla uskutečněna podpovrchová sonda o rozměrech 2,5 x 2 metry. „Jejím cílem bylo objevit obrysy hrobové jámy a nejsvrchnější vrstvu ostatků, v níž se měly nalézat i ostatky paní Mašínové,“ vysvětlil. Archeologové při průzkumu narazili na dvě hrobové jámy, ve kterých spočívalo celkem 12 rakví.

Všechny z nich archeologové odkryli a zkoumali nalezené ostatky. „Pouze ve dvou rakvích byly nalezeny téměř kompletní ostatky staršího muže a starší ženy,“ vysvětlil vedoucí oddělení antropologie Národního muzea Petr Velemínský. „Svou pozornost jsme zaměřili na bližší prozkoumání ostatků starší ženy, přičemž jsme na základě morfologických známek i určení věku došli k závěru, že se nejedná o ostatky Zdeny Mašínové.“

Podle Velemínského měla být nalezená žena větší a starší, než 49letá Mašínová. „Navíc jsme bližším šetřením zjistili, že žena za života kompletně přišla o chrup. Nemáme informaci, že by paní Mašínová před svou smrtí neměla zuby. Těch ukazatelů, že se nejedná o hledané ostatky, bylo více,“ upřesnil s tím, že totožností objevených těl se antropologové nezabývali.

V těchto místech archeologové a odborníci pátrali po ostatcích Zdeny Mašínové starší.
V těchto místech archeologové a odborníci pátrali po ostatcích Zdeny Mašínové starší.
Autor: David Zima

Mimoto archeologové nalezli v rakvích v hloubce zhruba 40 centimetrů pod povrchem neúplné ostatky jak dětí, tak i dospělých. „Nejčastěji se jednalo o miminka do jednoho roku života,“ vysvětlil Velemínský. Na toto místo na Ďáblickém hřbitově byly za komunismu často pohřbívány děti maminek, které se narodily ve vězení a nedostalo se jim potřebné lékařské péče, zatímco ta mateřská jim bývala odepřena. „V mnoha případech neúplných ostatků dospělých se pak jednalo o tzv. amputáty čili pohřbené amputované končetiny.“

Konec nadějí?

V současnosti je prakticky nemožné určit konkrétní místo posledního odpočinku Zdeny Mašínové, stejně jako přesný počet pohřbených. „Okolo roku 1968 došlo ke kompletnímu vyhoření archivu se záznamy o těchto pohřbech,“ vysvětlila pro Blesk.cz mluvčí Správy pražských hřbitovů Oldřiška Dvořáčková. „To je důvod, proč neznáme polohopis pohřbených těl, ani přesný počet. Bohužel si někdo nepřál, aby tyto záznamy existovaly.“

S tím, že ostatky své maminky nejspíše nikdy nalezeny nebudou, je smířena i Mašínová mladší, která už v pátrání po nich nevidí smysl. „Mám dojem, že v dohledné době v tom nebudu pokračovat a budu to brát jako výsledný výsledek,“ řekla pro CNN Prima News, která s informací, že ostatky Mašínové nebyly nalezeny, přišla první. Jakýkoliv další invazivní průzkum a eventuální exhumaci „naslepo“ si nepřeje ani radní Johnová.

„Rádi bychom iniciovali vznik historické studie ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, která by měla co nejzevrubněji zmapovat historii a dění na Ďáblickém hřbitově,“ vysvětlila radní pro Blesk.cz s tím, že by se mělo jednat především spíše o archivní, nikoliv archeologický výzkum. „Další archeologické sondy skutečně v plánu nejsou. Je možné, že se na pořadu dne objeví plošný neinvazivní geofyzikální průzkum, nicméně ten již proběhl v případě pátrání po ostatcích Zdeny Mašínové a ukázalo se, že výstupy z něho nejsou příliš zřetelné. Vyšel nám vzorek, ze kterého se nedá příliš vyčíst.“

Manželka hrdiny protinacistického odboje

Zdena Mašínová byla manželkou Josefa Mašína (†45) – člena proslulé protinacistické odbojové skupiny Tři králové. V souvislosti s jeho odbojovou činností byla nacisty také vězněna. Po válce se zasazovala o propuštění Milady Horákové (†48), která byla ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzena k popravě. Protikomunistického odboje se aktivně zúčastnili její synové Josef (88) a Ctirad (†81), jejichž činy jsou však poněkud kontroverznější povahy.

V roce 1953 emigrovali, načež komunisté zatkli Mašínovou a po mučivém vězení ji odsoudili k 25 letům žaláře a nucených prací. Zemřela vážně nemocná a usoužená 12. června 1956 v Praze na Pankráci, pohřbena byla do masového hrobu na Ďáblickém hřbitově. Plně rehabilitována byla až po sametové revoluci.

Fotogalerie
17 fotografií