Institut vznikal s předem stanovenými záměry. Podle radního pro oblast školství a podnikání Víta Šimrala (Piráti) se má zaměřit především na zkvalitnění vzdělání, životního prostředí ve městě a sociální podnikání. Projekty by přitom měl uskutečňovat z financí pocházejících z evropského operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, což by ročně mělo být v řádech stamilionů. „Jedním z mých cílů ale samozřejmě bude hledání finančních prostředků i jinde, abychom mohli projekty realizovat v propojení se soukromou či vědeckou sférou,“ uvedl pro Blesk.cz Kartous.

Co se chystá?

„Spektrum, čemu se může PII věnovat, je skutečně široké. Můžeme hovořit o inovacích v oblasti vzdělávání, urbanistiky či životního prostředí,“ sdělil dále Kartous. „Důležité bude hledět na to, co je možné a realizovatelné. Proto bych se rád zaměřil na konkrétní projekty, které například už jinde zdárně proběhly.“ Podle čeho ale Pražané poznají konkrétní výsledek činnosti institutu?

„Například gymnázium Na Zatlance vytvořilo unikátní vzdělávací program, který se dá aplikovat na gymnaziální úrovni po celé republice. Byl bych rád, kdyby podobné programy, například propojující formální a neformální vzdělávání ve škole, dostávaly dostatečnou podporu ze strany města, aby z toho mohla těžit i jiná školská zařízení,“ myslí si Kartous. „Vzdělání je motorem inovací. Proto jednou z důležitých činností, kterou PII bude vykonávat, bude například mentoring učitelů, poradenství na školách, stipendia pro mladé vědecké pracovníky. Hodláme se zaměřit také na kariérní rozvoj pro učitele nebo na digitalizaci školství,“ doplnil Šimral. Nedílnou součástí institutu by pak měla být podpora, respektive rozvoj tzv. inteligentních školských budov, které by měly vertikální zahrady, zelené střechy nebo fotovoltaické elektrárny.

12 odvážných

Bohumil Kartous vzešel z výběrového řízení, jehož se zúčastnilo celkem 12 uchazečů. Z těch vybírala komise složená z koaličních i opozičních zastupitelů hlavního města. Za své profesní zaměření považuje právě oblast vzdělávací politiky.

Fotogalerie
3 fotografie