Celý projekt odstartoval zhruba před dvěma měsíci, Praha skrze svůj realitní portál takto pronajala přes 300 hektarů. Cílem bylo také podpořit ideu ekologického zacházení s půdou, o kterém se podle magistrátu sice poměrně dost mluví, ale stále se takto hospodaří na jen velmi malém procentu zemědělské půdy v Česku. „Pole ve vlastnictví města rozčleníme pomocí mezí, stromořadí a remízků na menší plochy. Na těchto políčkách pak budeme upřednostňovat pestrou skladbu plodin,“ avizoval celý projekt primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Zemědělci musí počítat s mnohem přísnějšími pravidly pro zacházení s půdou. Musí si vystačit například bez různých chemických hnojiv nebo postřiků. Vypěstovat tzv. biopotraviny je rozhodně stojí mnohem více úsilí než masová produkce na obrovských lánech.

Zájem byl velký

Zemědělci se však nezalekli a zájem byl poměrně velký. „Z nabízených 397 hektarů se podařilo udat 385. Na většinu pozemků byli 2-4 zájemci. Mám opravdu radost, že je mezi zemědělci zájem o šetrné hospodaření na polích, které nám pomůže zlepšit stav naší krajiny. Budeme v tomto určitě pokračovat i dále,“ uvedl pro Blesk.cz náměstek primátora Petr Hlubuček, který je součástí magistrátní koalice za Spojené síly.

Kromě toho, že zemědělci musí hospodařit bez chemie, je jednou z podmínek magistrátu také rozdělení velkých lánů na menší políčka o velikosti maximálně 5 hektarů pomocí remízků nebo stromořadí. Ty mají sloužit nejen jako úkryty pro zvířata, ale vzhledem k tomu, že mnohá takto pronajatá pole jsou v těsném sousedství obytných čtvrtí, mohou sloužit i pro rekreaci pražanů.

Potraviny pro školy

Do budoucna si také vedení Prahy představuje, že by zemědělci mohli produkty z takto pronajatých polí dodávat zejména do pražských škol. Hlubuček také upozornil, že hlavní město z takto pronajatých pozemků nebude mít žádný velký zisk a hlavní ideou celého projektu je hlavně ekologický přínos.

„V dnešní době klimatických změn a zásadního zhoršování kvality zemědělské půdy je důležité přijmout taková opatření, která nám dlouhodobě pomohou v boji proti suchu a klimatickým změnám,“ dodal.

Na realitním portálu Prahy lze ještě najít několik pozemků k pronájmu například v okolí Řeporyjí, Kbel nebo v Hloubětíně. Vyvolávací cena je nula korun a o zbývajících několik pozemků se mohou zájemci hlásit ještě několik týdnů.