Projekt vznikne na ploše devíti hektarů. Bude zde 850 bytů, vybudováno bude náměstí a veřejný park. Podél tramvajové trati budou obchody, služby a restaurace. Převážně pětipodlažní domy se budou směrem k lesu na severu území snižovat.

Kromě bytů, také školky a hřišťátka

Developer, kterým je Central Group, z velké části naplní svůj závazek městské části nefinančně. To znamená, že postaví mateřskou školku, dětské hřiště a bezúplatně převede vybrané pozemky pro vybudování tramvajové trati, která povede středem nové čtvrti.

„Při jednání s Central Group pro nás bylo nejdůležitější, aby návrh nové čtvrti vycházel z územní studie Komořany, na které se podíleli zdejší občané. Což se podařilo,” uvedl starosta Jan Adamec (Piráti).

V současné době úřady projednávají změnu územního plánu, která výstavbu umožní. Pozemky v územním plánu jsou nyní vedeny jako území pro nerušící výrobu. Přípravou zadání studie výstavby tramvajové trati byla pověřena městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR). Do konce roku 2021 pak dopravní podnik (DPP) vypracuje její studii.