Podle radních je nezbytné přepracovat záměr. Po investorovi požadují například zvážit umístění občanské vybavenosti, minimalizovat bariérovost plánovaného veřejného prostoru mezi bytovými domy a vypracovat rozptylovou studii.

„Hlavním problémem návrhu je přehuštění řešeného území a nahodilé umístění objektů za účelem maximálního vytěžení kapacity a míry využití území bez ohledu na stávající urbanistickou strukturu,” uvádí se v usnesení rady. Městská část proto požaduje navrhnout takovou hustotu zástavby, která bude přiměřená rozsahu pozemku a bude vhodně doplňovat okolní zástavbu. Podle přílohy usnesení rady by bylo možné snížit počet objektů, snížit výšky staveb a podobně.

Dvě stovky nových bytů

Plánovaná výstavba v prostoru vymezeném ulicemi Ryšavého a Komárkova a stávajícími řadovými rodinnými domy by se měla realizovat ve dvou etapách. V rámci první etapy by se měly stavět čtyři bytové objekty s 88 byty, ve druhé etapě čtyři bytové objekty se 118 byty. Celkem je společností ABM architekti navrženo 206 bytů o velikosti 1+kk až 5+kk.

Součástí stavebního záměru je 223 parkovacích stání, z toho 200 v podzemních garážích a 23 na terénu. Plánuje se rovněž veřejný park s hracími a fitness prvky, přes který povede komunikace pro pěší a cyklostezka. Park by měl v budoucnu investor bezplatně předat městské části.