O tramvajové spojení dlouhodobě usiluje vedení Prahy 12, pod kterou Komořany spadají. Bylo tedy nutné provést i změnu územního plánu, kterou před rokem schválilo pražské zastupitelstvo. Kolik bude stavba ve výsledku stát, zatím pražští radní nechtějí odhadovat.

Městská část podle dokumentu požaduje, aby měla Komořanská mezi ulicemi Generála Šišky a U Soutoku charakter městské třídy. Zároveň má řadu dalších požadavků, například prověření lávky přes plánovanou novou silnici, přesun fotbalového hřiště a nahrazení tenisového kurtu. Radnice chce také nahrazení útulku pro psy a klubovnu pro vodáky Spartak Modřany.

Díky tramvajové trati vznikne v oblasti městská třída a ne rušný dálniční přivaděč, kterého se místní obávali. Zároveň zde kapacitní kolejová doprava dává velký smysl, protože bude v budoucnu ekologicky přepravovat Pražany z nové městské čtvrti v Komořanech a Modřanech,“ popisuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

700 bytů a další projekty

Kromě zmiňované tramvajové trati zde Skanska chystá výstavbu přes 700 nových bytů v sedmi bytových domech a to v areálu bývalého cukrovaru. Začít by se mělo příští rok a hotovo by mělo být do konce roku 2030.

Kvůli četnosti připravovaných projektů už loni vznikla pracovní skupina složená ze zástupců, Prahy 12, IPRu a Skansky. „Inicioval jsem toto setkání, abychom společně prošli jednotlivá možná řešení, zjistili postoje každé ze zúčastněných stran a hledali společné řešení. Jen díky dialogu je totiž možné dosáhnout společné dohody a posunout projekty dál,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

 Nová tramvajová trať

„Jsem velice rád, že se Rada hlavního města Prahy přihlásila k výstupům pracovní skupiny, jejíž ustanovení jsme iniciovali s náměstkem Hlaváčkem. Doporučení pracovní skupiny k dalšímu postupu přípravy komunikace Nová Komořanská se nyní budou dále rozpracovávat, Dopravní podnik by měl zpracovat studii tramvajové tratě spolu s urbanistickým a krajinářským přesahem. Těším se na výsledek a věřím, že se jedná o významný krok pro proměnu a zkvalitnění celého území,“ doplňuje Vojtěch Kos, 1. místostarosta MČ Praha 12 a předseda pracovní skupiny.

Kvalitnější veřejný prostor

Dopravní podnik tak do konce příštího roku zpracuje studii, která by měla být první vlaštovkou při modernizaci čtvrti. „Těší mě, že se kromě nové tramvajové trati plánuje i komplexní úprava okolních veřejných prostranství. Věřím, že díky tomuto přístupu vznikne další kvalitní místo, kde lidé rádi žijí a tráví čas,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR. Právě IPR nyní připraví zadání, podle kterého začne dopravní podnik tvořit samotnou studii.

Komořany jsou bývalá vesnice, dnes čtvrť a katastrální území Prahy, součást městské části Praha 12. Dnešní dopravní osou Komořan je právě Komořanská ulice.

Fotogalerie
59 fotografií