„Plánujeme obnovit tramvajový provoz z Hlubočep na Barrandov, přičemž potřebné tramvajové vozy bezprostředně předtím přetáhneme po v té době ještě zachované koleji v Nádražní, nad kterou však už od března není trolej,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský. Kromě opravy trati na Barrandov nechal DPP vybudovat u barrandovské smyčky napojení na budoucí trasu z Barrandova do Holyně a Slivence.

Mezi Sídlištěm Barrandov a Hlubočepy zavede DPP nepřetržitý provoz tramvají linky číslo 32. V Hlubočepích cestující přesednou na náhradní autobusovou dopravu X12, která pojede až Na Knížecí. „Přestup na metro bude možný jen ve stanici Anděl, vestibul Na Knížecí, nikoliv na Smíchovském nádraží, jak tomu bylo doposud,“ uvedla Řehková.

Další investice na Smíchově

DPP zahájí v pondělí práce pouze v Nádražní ulici. Rekonstruována bude tramvajová trať, která bude posunuta kvůli budoucí výstavbě blíže k železniční trati. Opravena bude také silnice a chodníky a most přes železnici, u kterého vznikne navíc i odbočka na plánovaný Dvorecký most mezi Prahou 5 a 4. Práce v Nádražní začaly již loni, kdy byly přeloženy inženýrské sítě.

Linky číslo 4, 5, 12, 20 a 94 budou stejně jako dosud ve směru z centra ukončeny ve smyčce u Smíchovského nádraží. V ranní špičce bude posílen provoz autobusu číslo 120 v úseku Dreyerova - Hlubočepy. Z Barrandova do Hlubočep bude jezdit zmíněná linka 32 a z Hlubočep směrem Na Knížecí autobus X12.

Po zprovoznění tramvajové tratě v Nádražní ulici plánuje DPP letos na podzim zahájit opravu vestibulu stanice metra Anděl ve směru Na Knížecí. Podnik tak letos v Praze 5 investuje do modernizace dopravní infrastruktury více než 550 milionů korun.

Fotogalerie
10 fotografií