Když zděšení obyvatelé Vinohrad v půlce prosince viděli zeď kostela svaté Ludmily obloženou pálenými cihlami a rozvodnou skříň na elektřinu, z které trčely dráty, okamžitě se obrátili na městskou část Prahy 2. Na popud občanů se tím začal zabývat stavební úřad pro Prahu 2. „Začátkem ledna jsme provedli kontrolní prohlídku. Účastnily se všechny strany, tedy společnost ENGIE Services jako zhotovitel, vlastníka stavby PRE distribuce a zástupce Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).

S povolením nebo bez

„Na základě tvrzení PRE distribuce, že se jednalo o pouhou výměnu takzvaného kiosku, byl vlastník vyzván, aby předložil doklad o povolení. V případě že vlastník doklad nedoloží, bude stavební úřad i nadále postupovat dle stavebního zákona,“ okomentovala situaci Andrea Zoulová, vedoucí odboru komunikace pro úřad Prahy 2.

Společnost PRE na to má ale trochu jiná názor. Podle mluvčího PRE Petra Holubce se jednalo pouze o obnovu elektrické sítě, a tudíž není vyžadováno stavební povolení a ani územní řízení. „V tomto režimu se původní elektrické kabely vyměňují za nové ve stávajících trasách a po výměnách  přípojkových skříní je vše uvedeno do původního stavu, vysvětluje Holubec a dodává: „Případné úpravy samozřejmě konzultujeme s majiteli objektů. Oznámení o zahájení prací písemně doručujeme majitelům objektů a po provedení prací je konečný stav s majiteli společně odsouhlasen. Tak tomu bylo i v tomto případě. Konečný stav odsouhlasil i odbor památkové péče při místním šetření,“ sdělil Blesku Petr Holubec.

Co na to památkáři?

O nevzhlednou rozvodovou skříňku se zajímal i Národní památkový ústav (NPÚ). „Odbor péče o památkový fond MHMP obdržel náš podnět z 9. 1. 2020 (zdržely to svátky), ale zatím nereagoval (a nereagoval ani na dotaz Blesku pozn. red.)," popisuje situaci mluvčí NPÚ, Andrea Holasová.

Podle NPÚ by šlo přípojkovou skříň zakomponovat do pláště kostela citlivěji. „Doporučili jsme snížení stříšky pod úroveň soklu a úpravu barevnosti nátěru tak, aby byl jednotný s barvou pláště. Nátěr by ovšem nesměl poškodit původní kámen. To jsou všechno věci, které nijak nebrání provozním nutnostem takové skříně. Doufáme, že by tedy tento stav nemusel být konečný,“ uzavírá Holasová.

Hotovo není

Blesku se podařilo zkontaktovat i managemet firmy ENGIE Services, která celou výměnu prováděla. „Práce stále probíhají – dílo není dokončeno a tedy ani předáno objednateli. Postupujeme dle schváleného projektu objednatele. Na počátku roku proběhla na místě koordinační schůzka, za účasti objednatele, památkářů a místně příslušných úřadů, bez výhrad k průběhu stavby,“ vysvětuje manažer firmy Miroslav Koláček.

Na otázku, jaké další práce se chystají, případně jak by měla vypadat finální verze, Koláček Blesku odpověděl s tím, že harmonogram prací i projektová dokumentace jsou předmětem smluvního vztahu s objednatelem, a proto nemůže poskytnout více informací.

Video
délka: 00:19.44

Kostel sv. Ludmily osázen obyčejnými cihlami. Vinohradští volají o pomoc historické památky Eva Fornálová

Fotogalerie
9 fotografií