Rekonstruované učebny, nové vybavení a pomůcky a především nejmodernější technologie, v rámci kterých si děti mohou sestrojit vlastního funkčního robota. Toho se všeho se dočkal DDM na pražském Proseku, nedaleko stanice metra, v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP), který je financován z prostředků ministerstva školství a jejž rozvíjí magistrát Prahy spolu s Hospodářskou komorou ČR.

„Obsahem tohoto projektu je například zřizování polytechnických hnízd, které mohou využívat děti v rámci své povinné výuky, například v případě dílen, či v případě svých volnočasových aktivit,“ upřesnil pro Blesk.cz David Janata, který je hlavním manažerem projektu. „Jednoduchá myšlenka konkrétně polytechnických hnízd je snaha přinášet dílny do prostor škol a domovů dětí a mládeže, které lze vybavit technicky a personálně, aby výuka mohla probíhat.“

Manuální zručnost především

Nově je DDM vybaveno třemi učebnami, z nichž každá disponuje jiným technickým zázemím a vybavením. Jedna sestává z klasické prostorné dílny, v níž se děti vzdělávají v klasické manuální zručnosti. „Jsem rád, když se děti učí pracovat rukama, a myslím, že i na nich je vidět určité nadšení,“ vysvětlil předseda Hospodářské komory v Praze Roman Pommer.

„Naší filozofií je vytvářet dílny, kde se děti mohou učit, a ne aby nad nimi dohlíželi učitelé a nabádali je, ať na nic nesahají, nebo se poraní,“ sdělil Pommer. „Děti manuální práce baví a mnohé jsou nadšené už jen z toho, že mají kladívko v ruce. Mnohdy dokonce poprvé v životě.“ V dílnách pracují zejména se dřevem, kovem, s pilami, vrtačkami, smirglpapírem atd. Při hodinách výuky si děti vyrobí nějaký prakticky předmět, který si posléze mohou odnést domů.

Budoucnost už nastala

Největší vychytávky představují další dvě místnosti, jimiž je DDM na Proseku nově vybaven. V jedné se nalézají 3D tiskárny, v té druhé se děti učí sestavovat složitější stavebnice dle návodu. I třeba interaktivní - robotické. „V rámci této výuky se také děti učí nejen logicky myslet a pracovat s náčiním, ale také programovat a konfigurovat jednotlivé složité stavebnice, které disponují různými senzory a gyroskopy,“ vysvětlil Filip Reichel, zástupce ředitelky DDM. V podstatě se jedná o plně pojízdné a funkční »roboty« na dálkové ovládání. Děti si tak do značné míry mohou připadat jako v nějakém sci-fi.

Video
délka: 01:33.76

V Domově dětí a mládeže Prahy 9 na Proseku si děti mohou místo hraček vyhrát s nářadím a různými složitými stavebnicemi, které po sestavení fungují. Co by za to daly děti před takovými 20, 30 nebo 50 lety? David Zima

Pro děti z „velké“ Devítky

Vybavení učeben je podle ředitelky DDM primárně určeno dětem ze základních škol, zejména z 2. stupně. „Rádi bychom ale nabídli více možností v rámci našich kroužků i mladším ročníkům,“ řekla pro Blesk.cz. Přes dopoledne budou učebny využívány základními školami z Prahy 9, odpoledne se pak ke slovu dostanou děti docházející do DDM v rámci nejrůznějších zájmových kroužků.

„Rovněž bychom učebny uplatnily i v rámci letních příměstských táborů,“ upřesnila ředitelka. Jednotlivé kurzy a kroužky mohou navštěvovat nejen děti z Prahy 9, ale i z jejích blízkých okolních částí v rámci tzv. velké Devítky, které se nacházejí v obvodu Prahy 9. Jedná se například o Letňany, Čakovice, Kbely nebo třeba Satalice.

Další hnízdečko vyroste v Praze 8

V Praze se dosud nalézá osm takto vybavených polytechnických hnízd. „Máme snahu pokrýt celé území Prahy. Vyhlédli jsme si spádové uzly, které by měly pokrýt potřeby co největšího množství základních škol v okolí,“ upřesnil Janata.

Další polytechnické hnízdo by podle něho v dohledné době mělo vzniknout v Praze 8 v DDM Spirála. Celý projekt má rozpočet 260 milionů korun. „Z této částky je po určitou dobu hrazeno nejen vybavení a nářadí, ale také přítomnost odborných lektorů, z nichž někteří jsou doktorandi z ČVUT,“ upřesnil Janata.
Fotogalerie
29 fotografií