Pokud vám už začal doma opadávat vánoční strom a chcete se jej zbavit, nemusíte ho mít doma až do nového roku. Stromky je možné už od Štědrého dne až do konce února nosit vedle kontejnerů na směsný odpad, odkud ho popeláři odklidí.  „Neumisťujte stromky do nádob na směsný odpad, snížíte tím jejich kapacitu,“ nabádá Mana. V případě, že nemáte volně přístupné kontejnery z ulice, ať už u rodinných, či činžovních domů, vyzývají Pražské služby k odložení vánočního stromku u nejbližšího stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.

Co rozhodně nedělat?

Nedoporučujeme odnášení vánočních stromků do lesa, kde by je mohla jako potravu zpracovat divoká zvěř.“ Dekorace a zapomenuté ozdoby by mohly zvířata ohrozit na životě. V případě, že se chcete zbavit umělého stromku, neumisťujte jej do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Popraviště

„Nakonec vánoční stromky svezeme k odběrateli, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky rozdrtí a následně využije v zahrádkářském průmyslu. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků putuje společně se směsným odpadem k výrobě elektřiny a tepla pro domácnosti do spalovny v Malešicích,“ řekl Mana.  

Video
Video se připravuje ...

Takto by to mělo vypadat. Eva Fornálová

Posílený svoz odpadu

Pražské služby mají mezi svátky posílený režim. I přesto Pražany o svátcích znechutilo množství odpadu z vánočního veselí, které se hromadilo u popelnic v různých částech Prahy, např. v Praze 6, Praze 7 či Praze 10. „Svoz odpadu probíhá obdobně jako v předchozích letech. Případné komplikace se snažíme řešit obratem a dispečink aktivně komunikuje s našimi provozovnami. Např. nám jeden svoz odpadu zhatila nevhodně zaparkovaná vozidla, kdy se kuka vůz nemohl dostat ke stanovišti popelnic. K takovému místu se musí vyrazit opětovně,“ vysvětluje Mana každodenní překážky. Situace je dle mluvčího poměrně konzistentní už několik let. Např. u papíru a skla pozorují během svátků nárůst svozu asi o 25 % oproti normálu.

Kuriozita v Praze

Pražané se zbavují stromků nejrůznějšími způsoby. Zatímco někde jej nevhodně umístí do popelnice, jinde si ušetří cestu po schodech s jehličím ve tváři a stromek vyhodí rovnou z okna. To se stalo například v lednu 2018, kdy na Vinohradech uvízl smrček v koruně stromu, pod kterým procházeli kolemjdoucí a s úžasem i zděšením raritu fotografovali.

A co s vysmaženým olejem z kaprů?

Vysmažený olej z kaprů do záchoda nevylévejte! Mohli byste tím způsobit neplechu v kanalizaci. Lepší variantou se zdá být i slití vychladlého oleje do PET lahve a následné vhození mezi komunální směsný odpad. Ideální je však varianta odevzdat použitý olej ve sběrném dvoře. Na území Prahy objevíte dvacet míst. Otevírací dobu mezi svátky naleznete tady.

Fotogalerie
14 fotografií