Zástupci města původně mluvili o tom, že by se na základě otevřeného výběrového řízení uzavřela koncesní smlouva s provozovatelem, který by pořídil 2230 přístřešků. To by znamenalo investici asi 674 milionů korun bez daně. Magistrát ale poté došel k tomu, že přístřešků se bude pořizovat pouze 930 asi za polovinu peněz. To je podle závěrů komise již přijatelná investice pro to, aby ji učinilo samo město.

„Osobně se klaním ke koncesnímu řízení, protože by znamenalo úsporu vstupních nákladů na straně hlavního města, nicméně by zde bylo i riziko pramenící z nutnosti uzavření dlouholeté smlouvy. I případná cesta tzv. in-house řešení je nicméně rovnocennou,“ řekl Chabr. Pokud město zvolí koncesi, mělo by ji podle závěrů komise uzavřít maximálně na 15 let.

Pokud by město pořídilo přístřešky samo, reklamní plochy na nich by na základě tendrů na kratší dobu poskytlo za nájemné společnosti, která by je dál pronajímala. Podle podkladů komise by se náklady na nákup přístřešků měly vrátit za sedm let. Podoba nových zastávek je v každém případě daná, město ji vybralo v designové soutěži a prototyp nyní testuje na Palackého náměstí.

Podle studie, kterou si město nechalo zpracovat firmou CS-PROJECT, patří mezi slabé stránky vlastního nákupu nutnost velké vstupní investice a také zodpovědnost za provozování a údržbu mobiliáře. Studie upozornila rovněž na možnost korupce. Problematický může být i přechod od současného provozovatele. Naopak hlavní výhodou by byla přímá kontrola města nad mobiliářem.

S navrženým postupem nesouhlasí předseda pražské ODS, opoziční zastupitel a člen komise pro mobiliář Tomáš Portlík. „Není to ideální, protože si myslím, že tyto věci by měl řešit trh,“ řekl. Smlouvy municipalit se soukromými firmami ohledně provozu městského mobiliáře jsou podle něj například v Berlíně, Paříži, Londýně, Barceloně, Madridu nebo Curychu.

JCDecaux: „Chybí technický plán“

Podle mediálního zástupce JCDecaux Martina Lánského komise při své práci selhala a jejím členům chyběl dostatek času a odborných znalostí k vytvoření obhajitelného řešení. „Město nemá technický plán pro demontáž současných zastávek ani pro výrobu a instalaci nových,“ uvedl.

Dodal, že magistrát nereagoval na nabídky pomoci od společnosti. „Nabídka spolupráce stále trvá. Můžeme pomoci s dokončením prototypu nové zastávky, protože nedávno představený návrh nemůže v ostrém provozu obstát. Na základě detailní znalosti provozu na jednotlivých zastávkách nabízíme městu pomoc také při tvorbě technického plánu, ze kterého vyplyne rozsah potřebných investic do mobiliáře i ekonomika celého projektu,“ uvedl Lánský.

JCDecaux nyní přístřešky provozuje na základě smlouvy z roku 1994. Zástupci společnosti již uvedli, že mobiliář začnou odstraňovat na podzim příštího roku. Pokud město vyhlásí tendr, firma se do něj přihlásí. Společnost Rencar ze skupiny JCDecaux má také exkluzivní smlouvu z roku 1997 na reklamní plochy v MHD s dopravním podnikem, o její platnost se obě strany přou. Soud dal nedávno za pravdu dopravnímu podniku a zatím nepravomocně rozhodl, že je kontrakt od počátku neplatný.

Fotogalerie
19 fotografií