Kdo by si pomyslel, že pracovníci společnosti Mira Expert, která výběrové řízení vyhrála, nastoupí na zaplevelené úseky tramvajové tratě s rukavicemi, v montérkách a s hrabičkami, rypadly či motykami, měl by pouze bujnou fantazii. Ve skutečnosti totiž ekologické odplevelení bude mnohem jednodušší a efektivnější. Postačí pouze silný proud téměř vařící vody či páry ze speciálního nástavce.

„Jedná se o bezproblémové odstranění běžného plevele,“ vysvětlil při praktické ukázce šetrné metody Miroslav Matyáš, jednatel společnosti. „Dochází totiž ke smáčení plevele vodou o teplotě 98 °C, což stačí k šoku rostliny, narušení rostlinných pletiv, sražení rostlinných bílkovin, nevratnému poškození kořenového systému a rozpadu jeho stěn. Když bych to měl zjednodušit, v zásadě se jedná o uvaření rostliny.“

Následující dva až tři dny plevel vysychá a hyne, protože není schopen absorbovat další vodu. Podle Matyáše lze takto bezproblémově likvidovat i půl metru vzrostlé rostliny.

Bez chemie, bez plýtvání

Největší výhodou je absence glyfosátů, které obsahují běžně používané přípravky jako například Roundup. „Efekt je v zásadě stejný, jen chemie prostý,“ vysvětlil. Lépe se i dají korigovat zásahy, protože není nutné přikračovat k celoplošné likvidaci plevele, kdy při použití chemie bývají zasaženy i ostatní zelené plochy. „Využíváme užitkovou vodu, takže není nutné čerpat z vodovodních řadů,“ uvádí Miroslav Matyáš.

Video
délka: 01:10.53

Takto vypadá ekologické vypořádání s plevelem, kterým zarůstají tramvajové tratě v Praze. Princip je jednoduchý a přitom efektivní - vroucí voda. David Zima

Princip šetrného odstraňování plevele si pochvaluje náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), který byl ukázce přítomen. „Vítám jakoukoliv zdravější alternativu, kterou můžeme městu a lidem v něm nabídnout. Jdeme udržitelným způsobem vstříc životnímu prostředí,“ uvedl s tím, že výběrové řízení na nového dodavatele údržby zeleně řešil DPP už rok. „Inspirací byla podobná opatření, jaká jsou zavedena v Hradci Králové,“ sdělil.

Čtyřletá údržba

S novým dodavatelem podepsal DPP smlouvu na čtyři roky, nebo do vyčerpání finanční částky v hodnotě 49 milionů korun. „Můžeme být první městskou firmou, která bude plevel v Praze dobrovolně odstraňovat pouze ekologickými postupy,“ nechal se slyšet generální ředitel DPP Petr Witowski. Nový dodavatel se kromě starostí o plevel bude zaobírat i běžnou péčí o zeleň – sečením travnatých porostů, hrabáním, hnojením, zaléváním, úpravou křovin atd.

Nová zeleň na tratích?

Místo pro předvedení nové „technologie“ zvolil DPP záměrně na ďáblickém sídlišti. Opodál zaplevelených ploch na tramvajové trati poblíž Ládví se totiž nachází testovací vzorek nového povrchu, který by jednou mohl „zdobit“ tramvajové tratě místo trávy. „Jedná se o rozchodníky a opuncie vysázené na necelých sto metrech čtverečních v oblasti přechodu přes Střelničnou ulici,“ vysvětlil Petr Mašek, vedoucí odboru Správy a technického zajištění dopravní cesty tramvaje.

Testování probíhá zhruba dva roky. „Zkoumáme, jakým způsobem se rostliny chovají a jak jsou schopné žít v tramvajovém svršku,“ uvádí Mašek. Důvodem je nízká úroveň jejich údržby na rozdíl od travnatých porostů. Nepotřebují tolik zalévat ani sekat.

„Jedná se o udržitelnější způsob i z hlediska péče. Když děláme například zatravnění tramvajové trati, rovnou musíme brát v úvahu závlahový systém nebo trávu zaléváme manuálně. Kdežto suchomilné rozchodníky vydrží bez závlahy. Stačí jim, co naprší. Navíc během roku krásně mění barvu. To sice tráva také, ale vesměs jen v případech, kdy usychá,“ dodává Scheinherr.
Nevzhledný plevel na tramvajových tratích vezme díky působení téměř vroucí vody za své.
Autor: David Zima

Slovy tiskového mluvčího DPP Daniela Šabíka už podnik podal dva granty ve spolupráci s vybranými ústavy a v současné době čeká, zda budou granty přidělené. „Pokud ano, jejich výsledkem by po několikasezónním testování měl být vznik unikátní osivové směsi, kterou by mohl využívat nejen pražský dopravní podnik, ale i další dopravní podniky v rámci střední Evropy,“ uvádí Šabík k eventuálnímu rozšíření suchomilných rostlin na další traťové úseky.

Fotogalerie
17 fotografií