Pražský dopravní podnik bude pokračovat v rekonstrukci tramvajové trati mezi Smíchovským nádražím a Zlíchovem v ulici Nádražní i příští rok od jara. Během tohoto roku se realizují práce blíže k nádraží, následně ale dojde také na okolí zastávky Lihovar včetně přilehlého mostu nad železniční tratí.

Jak dopravce Blesku sdělil, tato trať je již v dezolátním stavu. Na některých dosud neopravených úsecích jednotlivé spoje jezdí s výrazně sníženou rychlostí. „Stav tramvajové tratě na mostě na Zlíchově nám bohužel neumožňuje jezdit v daném místě maximální rychlostí, což je 20 km/h, ale pouze poloviční,“ vysvětlil za dopravní podnik Daniel Šabík.

TSK: Most je „uspokojivý“

Souvislost s pomalu jedoucími tramvajemi po zmiňovaném mostě lze hledat pouze se špatným stavem tramvajové trati, nikoliv s technickým stavem této dopravní stavby z roku 1988. TSK v současnosti stavbu na stupnici od jedné do sedmi, přičemž „VII“ značí havarijní stav, řadí na stupeň „IV – uspokojivý“, což znamená, že most je „omezeně použitelný“.

Stav tramvajové trati na mostě mezi Smíchovem a Zlíchovem.
Stav tramvajové trati na mostě mezi Smíchovem a Zlíchovem.
Autor: Daniel Vitouš

Přemostění s hůře zapamatovatelným názvem „Y002 – Přes ČSD Zlíchov“ je dlouhé 31,5 metru a jeho pořizovací hodnota je 24,5 milionu korun. Právě tuto dopravní stavbu budou silničáři v rámci rekonstrukce příští rok opravovat taktéž.

Staveniště předají ještě letos

„Máme vydané územní rozhodnutí, které již nabylo právní moci a je požádáno o stavební povolení na kompletní sanaci a opravu mostu. V nejbližší době bude vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Ke konci roku 2019 bychom rádi předali staveniště budoucímu zhotoviteli, aby mohl zahájit přípravné práce na přeložkách inženýrských sítí,“ uvedla k tématu tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

V rámci chystaných úprav mostu silničáři provedou sanaci, vymění povrch vozovky, opraví ložiska mostu a vymění mostní závěry. Následně bude moci i zde dopravní podnik realizovat rekonstrukci tramvajové trati. Dopravce hodlá v celé lokalitě Nádražní ulice většinu prací pro příští rok realizovat mezi jarem a podzimem, předpokládá se rozsáhlá půlroční výluka tramvají v celé oblasti s náhradní dopravou.

Fotogalerie
12 fotografií