V loňském roce Lesy hlavního města Prahy uveřejnily obavu o mladou výsadbu v Královské oboře na území Prahy 7. Z velké míry za tím stojí všudypřítomné sucho; odborníci tehdy uváděli, že o osudu stromků rozhodne hlavně průběh letošního jara. Dnes lesníci konstatují, že bohužel situace není vůbec ideální. Není to přitom pouze příčinou současných tropických dnů.

„Podepsala se na tom i suchá zima, kdy odumřelo i pár stromků, které byly vysazované i před čtyřmi lety. Dohromady jsme museli dát pryč 40 suchých stromů z mladých výsadeb, které proběhly od roku 2013 do loňského roku,“ uvedla Barbora Berecová z pražských lesů, která má údržbu zeleně ve Stromovce na starosti.

Lesníci přitom dělají, co mohou. Mladé stromy dostávají několikrát do měsíce 50 až 100 litrů vody, během výsadby se používá i takzvaný hydrogel, tedy sypký materiál, který se zamíchá do substrátu a který nasákne vodu. „Postupně v dobách, kdy závlahy není tolik, si stromy z hydrogelu vodu berou,“ vysvětlila Barbora Berecová, podle které však ani toto opatření není zárukou úspěchu. „Je to opravdu sazenice od sazenice,“ dodala odbornice.

Video
délka: 02:37.43

Barbora Berecová z pražských lesů o odumírání mladých stromů ve Stromovce. Daniel Vitouš

Sucho si nevybírá, co je to za strom

Podle lesníků není možné předcházet těmto událostem například volbou vhodných stromů. Odumírají totiž všechny napříč spektrem druhů, které se ve Stromovce vysazují, ať už to jsou habry, javory, duby letní i zimní či uherské duby. Od každého druhu odumřela určitá část mladé výsadby.

V posledních letech neustále zmiňované sucho navíc nelze považovat za jediného činitele, který za odumíráním zeleně stojí. „Může přijít další stres ve formě škůdců. Je to jako s kůrovcem – teď to vypadá, že je ho všude daleko víc než jindy, ale je to hlavně proto, že v kombinaci se suchem už stromy nezvládnou tolik stresu najednou,“ popsala Barbora Berecová. Podle ní pak existuje celá řada dalších faktorů, které zeleň oslabují. Mezi ně patří houbové choroby, věk stromu, stres při namáhání kořenových náběhů nebo změna hladiny spodní vody, kvůli které se najednou stromy ocitnou v jiném prostředí než dřív.

Fotogalerie
8 fotografií