V půlce dubna přišel magistrát s návrhem řešení bytové krize, která v hlavním městě nastala. Nyní jej vedení města představilo souhrnně představitelům městských částí, zástupcům z řad developerů i již fungujících bytových družstev na veřejné diskusi. Reakce byly vesměs kladné.

O co přesně se jedná?

„Hlavním problém je, že se málo staví a bytů je na trhu málo. Ceny se proto dostaly na úroveň nejbohatších evropských metropolí,“ vysvětlila Marvanová na úvod. „Jsou takové, že vzhledem k příjmům, které nejsou malé, se pro většinu lidí stalo bydlení nedostupným,“ uvedla. Náměstek pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček (TOP 09) ji doplnil v tom, že „v Praze je v současné době deficit 8 až 12 tisíc bytů.“

Magistrát proto v uplynulých pěti měsících rozvíjel projekt, v rámci kterého by v Praze na vytipovaných pozemcích, které by patřily městu či městským částem, vznikala nová zástavba. Na té by hlavní město za předem daných podmínek spolupracovalo s developerem a s bytovými družstvy, jichž by se stalo součástí a mohlo by tak regulovat nájemné pro potřeby středních vrstev, obyvatel v nouzi či vykonavatelů důležitých profesí jako například policisté, doktoři nebo učitelé.

„Cílem je snížit pořizovací náklady na byt, protože Praha může poskytnout velmi cennou komoditu, kterou je pozemek. Již jsme požádali IPR, aby vytipoval pozemky hlavního města, na kterých by se mohlo stavět,“ vysvětlila radní s tím, že o projektu bude ve čtvrtek jednat zastupitelstvo hlavního města. Pakliže jej posvětí, do konce roku by se podle radní mohli začít soutěžit první partneři pro výstavbu. „Nebude to tak, že město bude hledat jednoho partnera na veškerou výstavbu.“

Městské části jsou pro

Diskuse se zúčastnilo několik zástupců z pražských městských částí. Podle místostarostky Modřan Evy Tylové (Piráti) by tento typ spolupráce mohl výrazně prospět všem oblastem Prahy, a to včetně panelových sídlišť. „Návrh opravdu vítám, protože si myslím, že je třeba rozšířit spektrum dostupného bydlení,“ nechala se slyšet s tím, že Praha 12 už podobný projekt na svém území připravuje. Obdobně hovořila také místostarostka Prahy 6 Eva Smutná (TOP 09), podle níž má Praha 6 k družstevnímu bydlení dlouhodobě kladný vztah, a uskutečnění takového výstavby na území „šestky“ by se nebránila.

Otazníky ohledně privatizace a spolupráce

O něco skeptičtější byli diskutéři z řad developerů a bytových družstev. Majitel společnosti Central Group Dušan Kunovský poukázal na to, že bytovou krizi by mohla zmírnit rychlejší výstavba, která vázne v administrativě. „V Praze se v současné chvíli připravuje výstavba zhruba 100 tisíc bytů, přitom stavební povolení se stíhají vydávat v průměru u 2 500 bytů ročně. Je tudíž pochopitelně zapotřebí proces povolování urychlit,“ domnívá se. Zároveň zaznělo, že současný projekt možná pomůže zmírnit bytovou krizi, nevyřeší však občanskou vybavenost v lokalitách, ve kterých k takové výstavbě dojde.

Pavel Hroch z ČSOB nastínil problematiku úvěrů z bank při získání nového bydlení. „Bytovou výstavbu družstev určitě podporujeme, v současnosti máme cca 25% podíl na trhu družstevního bydlení,“ uvedl zároveň s tím, že však banky obecně preferují, aby pozemky při vystavení úvěru byly součástí bankovní zástavy. Tomu by se nynějším projektem však zabránilo, protože pozemky by zůstaly městu a nejvýše by je leda pronajímalo.

Menší rozruch pak vzbudila možnost postupné privatizace družstevních bytů po splacení úvěru. „Proč byty jednoduše nenechat fungujícím družstvům?“ tázal se za Svaz českých a moravských bytových družstev Martin Hanák. Marvanová k tomu uvedla, že by družstva nadále spravovala společné prostory domů, čímž nedojde k tomu, aby byty připadly spekulantům. Přesto podle některých diskutérů není tato varianta zcela ideální, a to právě díky tomu, že by pozemky pod nemovitostí nadále patřily městu.

Fotogalerie
7 fotografií