Spisovatel Karel Klostermann by se asi divil, že „šumavský brouček“ lýkožrout smrkový vážil tak dalekou cestu až do Prahy. Přesto se případy jeho napadení jehličnatých stromů v hlavním městě opakují. Jako poslední padlo za jeho oběť 16 smrků a 5 douglasek v ulici Na Ořechovce, z nichž se podle mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka rojil kůrovec. Pokácené stromy byly již částečně suché a silně napadené lýkožroutem.

V oblasti se nachází poměrně hodně starých jehličnatých stromů, ale naleznete zde i několik mladých jehličnatých stromů. Další jehličnaté stromečky k nim však brzy asi nepřibudou: „Náhradní výsadby proběhnou během tohoto roku. Plán výsadeb zatím nebyl vypracován, ale druhové složení bude určitě vzhledem k výskytu škůdce upraveno. Nové smrky ani douglasky se nyní na zasaženou plochu vysazovat nebudou,“ prozradil Šrámek.

Listnatá Praha

Městská část Praha 6 nadále kontroluje stromy ve své péči a nikde jinde už kůrovce neeviduje. Soukromým vlastníkům dala doporučení, aby své stromy kontrolovali a zabránili tak dalšímu šíření. Dřevo ze stromů, které byly Na Ořechovce pokácené, bude nejspíš i dále použito: „Dřevo odváží firma, která stromy kácela. Nařezané kmeny se odkorní a kůra se spálí, dřevo je možné normálně využít,“ říká k dalšímu postupu mluvčí.

Lesy hlavního města Prahy situaci sledují, ale nemyslí si, že by byla oproti zbytku republiky extrémní: „Rozšíření kůrovce v pražských lesích oproti celorepublikovému stavu není tak rozsáhlé, a to i s ohledem na druhové složení porostů, kdy zde převažují listnáče,“ komentovala aktuální stav mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová.

V pražských lesích je zastoupení jehličnanů jen v 5 až 6 procentech a ze dřevin převažuje smrk. Jehličnany jsou hlavně v Kunratickém lese a v Modřanské rokli. „Celkový objem vytěžených stromů z důvodu napadení kůrovcem byl v minulém roce cca 2600 m3, letos jsme k 30. 4. vytěžili 33 m3,“ bilancovala první čtyři měsíce letošního roku Fišerová. Jestli se Praze podařilo ubránit náletům kůrovce, se ukáže až na konci léta.

Fotogalerie
11 fotografií