Naposledy k podobné události došlo letos v neděli 7. dubna. Dva malí chlapci se svými otci prohledávali dno Vltavy na Rašínově nábřeží pomocí magnetu na provázku. Vytáhli starý výbušný systém, kvůli kterému přivolali policii. Jako mnohokrát předtím tu proto došlo k uzavření lokality a zajištění předmětu.

Vojenský historik Eduard Stehlík pro Blesk.cz potvrdil, že časté nálezy munice v popisované lokalitě s největší pravděpodobností souvisejí s ustupujícími vojáky nacistického Německa, kteří na konci druhé světové války nezvládali odvézt z Prahy veškerý materiál, a tak jeho část likvidovali vyhozením do řeky, aby granáty nemohly být použity proti nim.

„Bezpečně lze říct, že ustupující jednotky se materiálu zbavovaly na více místech v Praze. V tomto případě nelze specifikovat, jestli šlo o jednotku, která se stahovala z podolské porodnice, kterou nacisté využívali jako lazaret, nebo o jednotky, které například ustupovaly od Braníku,“ sdělil Eduard Stehlík. Podle něj jde v těchto případech zejména o pěchotní munici. Kdyby došlo k nálezu větších nevybuchlých bomb, mohlo by jít o spojitost s nešťastným bombardováním Prahy americkými letouny v únoru 1945.

Policie místo prohledává

Jak prozradil policejní mluvčí Tomáš Hulan, preventivní průzkum v této lokalitě se realizuje hlavně v rámci výcviku policejních potápěčů. U konkrétních nálezů pak asistují také kolegové ze středních Čech, jelikož ti mají mezi sebou i potápěče pyrotechniky, což je velice specifická specializace.

„Tyto průzkumy zároveň slouží k vyčištění dna. Co do řeky nepatří a je možné vytáhnout, potápěči vytahují a čistí tím koryto řeky. Bohužel zub času se na této lokalitě podepsal v tom smyslu, že tyto předměty jsou na dně různě zanesené či zaplavené bahnem. Od té doby také Praha pamatuje několik povodní. Při průzkumu naši potápěči používají stejné zařízení jako sportovní hledači, tedy magnet na provázku. Jde o sice primitivní, ale nejúčinnější zařízení,“ popsal Tomáš Hulan.

Proud řeky a viditelnost

Do výskytu granátů pod hladinou Vltavy u Vyšehradu se promítá také rozsah dané lokality. Přestože se ustupující nacisté výbušnin zbavovali zřejmě z jednoho místa, proud řeky mohl předměty odnést prakticky kamkoliv po proudu. Dalším faktorem je často téměř nulová viditelnost v řece. Z toho důvodu se preventivní akce realizují hlavně v zimě. „Právě toto období je pro potápěče nejpřijatelnější, protože ve vodě je největší viditelnost,“ potvrdil policejní mluvčí. V nejchladnějších měsících se totiž nesetkáváme s přívalovými dešti, které by do řeky splavovaly zeminu a další nečistoty.

Vždy raději volejte 158

Z výše popisovaných důvodů zřejmě nikdy nebude možné sdělit, že Vltava v Praze už je zcela zbavena všech výbušnin. „Nalezené předměty v popisované lokalitě Vltavy nemusí být s ohledem na jejich stáří a korozi vždy nebezpečné, nicméně není na místě něco takového podceňovat. Každý, kdo takový předmět najde, dělá správně, když nás o tom informuje. My přizveme pyrotechnika, který vysloví odborný názor a zajistí předmět k odborné likvidaci,“ dodal k tématu Tomáš Hulan.

Povodí Vltavy, které jakožto státní podnik je správcem celého toku, podle vyjádření tiskového mluvčího Huga Roldána navzdory častým výskytům neeviduje žádné oficiální informace o nálezu munice v řece. „Proto jsme se doposud nezabývali myšlenkou na průzkum dna koryta řeky s ohledem na výskyt uvedené munice,“ sdělil mluvčí organizace.

Fotogalerie
10 fotografií