Pěstounská péče je jednou z forem poskytování náhradní rodiny dětem a dorostencům, kteří se z nejrůznějších sociálních či psychických důvodů nedostávají do adopce. Tito nezletilí lidé tak dostávají příležitost žít v náhradní rodině právě s pěstouny.

Jak uvedla zpráva z radnice Prahy 4, hlavní město v současnosti hledá pěstouny zejména pro sourozence, starší děti a děti s hendikepem. „Problém s nedostatkem pěstounů není jen celopražský, je celorepublikový. Na Magistrátu hlavního města Prahy evidujeme pěstouny na přechodnou dobu, takzvané profesionální nebo krátkodobé, a zároveň i pěstouny dlouhodobé,“ uvedl k aktuální situaci tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Vstupu předchází série kroků

V případě, že by lidé chtěli poskytnout náhradní domov opuštěným dětem, které neměly tolik štěstí v životě, je třeba připravit se na celou řadu nejen administrativních kroků, které je před tím zapotřebí učinit.

Prvním krokem je podání žádosti na sociálním odboru na příslušné městské části. S tou musí adept na pěstouna zároveň doložit další náležitosti jako výpis z rejstříku trestů nebo zdravotní zprávu. Spisovou dokumentaci si posléze přebírá magistrát.

„Tento úřad poté zajistí odborný přípravný kurz a psychologické posouzení. Závěrem tohoto procesu je správní rozhodnutí o tom, zda žadatelé jsou nebo nejsou zařazeni do evidence pěstounů,“ vysvětlil Vít Hofman.

Dítěti se hledají pěstouni, opačně nikoliv

Pokud dojde k zařazení do evidence, noví pěstouni čekají. Systém není nastavený tak, že by si náhradní rodina sama vybírala, kterého dítěte se ujme. „Princip je takový, že se dítěti hledá ta nejvhodnější rodina. Poté, co se uskuteční zprostředkování, mají žadatelé či pěstouni možnost se s dítětem seznámit, začít navazovat kontakt a převzít dítě do své péče,“ popsal Vít Hofman.

Tento proces navazování kontaktu je podle odborníků z pražského magistrátu vysoce individuální. Pěstouni musejí počítat s tím, že poskytují dětem jinou formu náhradní rodiny, než je adopce. Měli by tak například dítěti dovolovat kontakt s biologickou rodinou. Pěstouni zároveň musejí mít uzavřenou dohodu s příslušným oddělením sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), případně s doprovázející organizací, která k tomu má patřičné pověření.

Fotogalerie
4 fotografie