„Chceme se inspirovat brněnským modelem, protože jsme se jako koalice zavázali, že ubytujeme v normálních bytech 140 dětí, které dneska bydlí v ubytovnách. A model Rapid Re-housingu je vlastně ten nejlepší, který je možné k naplnění tohoto cíle aplikovat,“ uvedl pražský radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). „V první polovině roku už chceme ubytovat první děti z ubytoven a myslím si, že do konce roku by to mohl být významnější počet,“ dodal.

Přidělované byty budou podle něj zejména v majetku magistrátu, podle radního nicméně zájem o zapojení do projektu projevily i některé městské části. Nové vedení magistrátu chce s radnicemi v otázce bydlení obecně více spolupracovat.

Počet 140 dětí, které bydlí na ubytovnách, magistrát podle Zábranského získal ze statistik Úřadu práce. Vycházejí z čerpání doplatků na bydlení, které nemusí všechny dotčené rodiny pobírat, takže dětí může reálně být i více.

V rámci projektu Rapid Re-housing Brno v letech 2016 a 2017 poskytlo byty se sníženým nájemným 50 rodinám s dětmi v bytové nouzi, které žily na ubytovnách nebo v azylových domech. S využitím sociální pomoci si jich 48 byt udrželo i po roce a město jim prodloužilo smlouvu.