V těchto dnech si Česko připomíná 71 let od únorového puče, po němž Komunistická strana Československa dalších čtyřicet jedna let bez jakékoliv konkurence vládla. Pro děti narozené po roce 1989 je to již těžko představitelné období. Z toho důvodu iniciativa Bez komunistů.cz už rok vyráží s pražskými studenty, skauty a junáky ve věku 11 až 19 let na místa, kde se psala tragická minulost – Staroměstské a Václavské náměstí, Bartolomějská ulice a revoluční Národní třída.

Rodinná historie

Podle učitelky ze ZŠ Brána jazyků Evy Wolfové je důležité, aby žáci prostřednictvím malých dějin, tedy příběhů jednotlivců nebo rodin, pochopili chod velkých dějin. „Začínají si uvědomovat, že když jim přiblížíme historii domů nebo míst, že tudy kráčela historie. To je zasáhne ještě víc. Když se pak spojí osudy jejich vlastních rodin s tím, že se to odehrálo právě tady,“ vysvětluje Wolfová a doplňuje: „Děti mají často rodiče, kteří se kupříkladu zapojili do sametové revoluce před třiceti lety. Díky tomu, že je vezmeme sem do města, oni se pak doma vyptávají. A to je nejlepší způsob učení se národní minulosti,“ říká učitelka. Díky zvídavým dotazům se pak často o nedávné šedé minulosti v rodinách debatuje.

Pro lepší pochopení učitelka přibližuje dětem i život jejich vrstevníků v době totality. „Nejvíce je zasáhne to, že v minulém režimu nezáleželo na tom, jaké podávali jejich vrstevníci studijní výkony a jací byli, ale jaký stranický kádr měli jejich rodiče,“ prozrazuje Eva Wolfová.

Praha jinýma očima

Podle Petra Marka z iniciativy Bez komunistů.cz by se vycházky měly do budoucna rozšířit i pro starší zájemce. „V letošním roce pozveme na tyto vycházky i veřejnost dospělou. Podívat se novým zrakem, novýma očima na místa, kterými chodíme každý den a nevnímáme to, že na těchto místech se staly zásadní události, které ovlivnily život celé země a dokonce celé generace,“ říká Petr Marek.

Z Prahy se projekt „Stopy totalitní minulosti“ bude šířit i do dalších krajů. Podle Marka bude mít každý kraj v ČR minimálně jeden vycházkový okruh, který se bude vázat k totalitní minulosti onoho regionu. V nejbližších dnech se na Staroměstském náměstí chystá výstava tematických dětských obrazů. O víkendu jsou po celý den ke zhlédnutí díla, na nichž žáci zaznamenali své pocity z totality.

Video
délka: 04:48.62

Lektoři vypráví o tom, jak děti vnímají komunistickou éru v Československu. Jiří Marek

Na pondělí 25. února je od 18:00 hodin v plánu speciální akce „Pocta svobodě a protikomunistickému odboji“. Vystoupí zde veřejně známé osobnosti jako David Koller a také lidé, kteří se zapojili do protikomunistického odboje.

Fotogalerie
20 fotografií