Projekty, které město podpoří, vybrala magistrátní grantová komise, jejímiž členy jsou převážně odborníci z kultury. Přidělení grantů schválil magistrátní výbor pro kulturu, ještě jej musí projednat zastupitelé.

Praha dnes dává skoro čtyři procenta svého rozpočtu do kultury. Toto číslo se odráží i v náhledu na Prahu, do které se dnes nejezdí jen za památkami, ale právě za širokou nabídkou kulturních akcí té nejvyšší světové kvality, stejně tak jako akcí čistě místních a souvisejících s historií města a jeho jednotlivých městských částí," řekl předseda výboru pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL).

Na jednoleté granty vydá město 109,3 milionu korun. Nejvíc peněz půjde do divadel, a to 35,97 milionu. Na druhém místě je hudba s více než 22,5 milionu korun. Naopak nejméně půjde na literaturu, kde město podpoří projekty v celkové výši 4,73 milionu. Na víceleté granty hlavní město dá zhruba 226 milionů. Také v tomto případě dostanou nejvíce divadelníci a následně hudebníci.

Neprošli všichni

Z žádostí, které na úřad dorazily, jich komise 11 vyřadila, neboť nesplňovaly požadavky magistrátu. Ten je následně rozděluje podle druhu umění do skupin na divadlo, hudbu, tanec, výtvarné umění, literaturu, audiovizi a poslední skupinou jsou ostatní projekty.

Jak to funguje?

Granty město přiděluje pouze těm žadatelům, jejichž projekty získají od grantové komise při hodnocení alespoň minimální počet bodů. U žádosti o jednoletý garant je to 65 bodů a u víceletých 75. Současná 15členná grantová komise byla zvolena letos v červnu na tři roky. Jediný předseda komise je vybírán z řad politiků.

Finální seznam grantů musí ještě schválit pražští zastupitelé na únorovém zasedání. Radní totiž mohou schválit pouze granty 200 000 korun. Ty zbylé schválí právě zastupitelé.