Tropické dny jsou pro letošek minulostí, během krásných podzimních dnů si však lidé možná méně uvědomují, že sucho v Praze stále přetrvává. Srážek je málo a půda má nedostatek vláhy. Proto je důležité hledat v přírodě řešení, která pomáhají s tímto jevem a klimatickými změnami bojovat. Kromě snahy o umísťování více stromů do ulic rozpáleného města je zapotřebí podívat se i do přírodních pražských zákoutí a nalézt tam opatření, která metropoli pomáhají.

Právě proto organizace Arnika uspořádala a vyhodnotila letní anketu, ve které zjišťovala, kde je „nejúčinnější klimatizace Prahy“. Vítězem se staly meandry říčky Rokytky. Lesy hlavního města Prahy, které tu v letech 2014 až 2015 na popud magistrátu realizovaly revitalizaci, tyto zákrutě dokonce s nadsázkou označují za „zázračné“ – bojují nejen se suchem, ale také s povodněmi.

Jak je to možné?

Nikoho asi příliš nepřekvapí informace, že zeleň zchlazuje své okolí. Právě této „jednoduché“ vědomosti se při revitalizaci Rokytky naplno využilo. „Původně byly v této lokalitě vlhké louky, které byly v 60. letech zavezeny a koryto potoka narovnáno. Opevněno betonem ale nebylo, a tak jsme mohli v rámci revitalizace tuto nivu obnovit. Nové koryto v sobě zadrží více vody. Jelikož je postaveno podle přírodního vzoru, střídají se zde hluboké tůně a mělké brody. Tůně jsou pak důležité v době sucha tím, že poskytují útočiště vodním živočichům, i když je málo vody,“ vysvětlil jednu z funkcí meandrů Rokytky mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Díky tomu, že narovnané koryto Rokytky se „zavlnilo“, vznikl tím také delší potok, díky kterému se voda v lokalitě kolem toku déle zdrží. V zákrutách se více daří vegetaci, která odpařuje větší množství vody, čímž přispívá k celému koloběhu a také ochlazuje své okolí.

Jak pomůže při povodních?

„Z hlediska protipovodňového má obnova nivy několik významů. Obnovená niva slouží jako jakési rozšíření koryta a voda se tam může bezpečně rozlévat. Rychlost vody se v těchto místech výrazně zpomalí a nezanedbatelný je i objem vody, který se do nivy neškodně rozlije,“ popsal další výhody takové úpravy Vít Hofman.

V Praze v minulosti podobné revitalizace proběhly také v Šáreckém a Prokopském údolí, nejnovější je pak úprava Brusnice u Patočkovy ulice, kde se podařilo vrátit vodu z potrubí do zeleně. Zároveň se chystá jedna z největších pražských revitalizací, kterou je úprava téměř dvoukilometrového úseku Lipanského potoka.

Fotogalerie
4 fotografie