Počasí v posledních měsících dalo přírodě zabrat. Na našem území začalo být obrovské horko a velké sucho, které si vybírá svou daň i poté, co už teplotní rekordy nepadají. Podle Lesů hlavního města Prahy jsou v důsledku období bez dostatečné vláhy některé stromy zesláblé a v takovém případě hrozí, že porosty snáz podlehnou hmyzím škůdcům či houbovým chorobám.

Potíže se například nacházejí v Kunratickém či Klánovickém lese nebo v Divoké Šárce, kde jsou napadené smrkové porosty. Na Barrandovských skalách se odstraňují suché a napadené stromy, aby došlo k zachování bezpečnosti zdejších návštěvníků. „Zde jsou převážně listnaté dřeviny, z nichž některé mohou být poškozeny i v důsledku sucha. V dané lokalitě se ale na soukromých pozemcích vyskytují i smrkové porosty, kde je evidován výskyt napadených stromů kůrovcem. Jejich odstranění bude probíhat v nejbližší době,“ uvedla pro Blesk.cz tisková mluvčí pražských lesníků Petra Fišerová.

Video
délka: 01:14.97

Sucho v pražských lesích dělá starosti i poté, co tropické teploty odešly. Daniel Vitouš

Pražské lesy mají podle odborníků navzdory těmto nepříznivým informacím oproti zbytku republiky výhodu. Nachází se tu totiž převaha listnatých stromů. Akutní ohrožení porostů kůrovcem je proto v porovnání s ostatními regiony nižší.

Na listnáčích si lýkožrout nepochutná tolik jako na smrkových porostech. Ty jsou v Praze zastoupeny pouze ze 6 procent, druhová skladba pražských lesů je tedy pro tuto lokalitu v tomto ohledu výhodná,“ vysvětlila Petra Fišerová.

Fotogalerie
18 fotografií