Zatímco kdysi průvod začínal v kostele Všech svatých, letos procesí vyšlo z baziliky Svatého Jiří u hrobu svaté Ludmily. „Rozhodli jsme se to změnit z toho důvodu, že právě Ludmila obdržela palladium od svatého Metoděje, které pak přinesla z Moravy z Velehradu do Prahy, a tady následně šířila jeho úctu,“ vysvětloval pozměněnou trasu, zejména kvůli výročí sta let české státnosti, v samotném úvodu páter ThDr. Jiří Koníček.

Jiné změny ale nenastaly. Dále se průvod vydal po své obvyklé trase. Od hrobu svaté Ludmily, přes svatojiřský klášter, k hrobu svatého Prokopa a následně k hrobu svatého Václava, kde proběhla modlitba za Země koruny české. „Palladiem žehnáme a modlíme se na posvátných místech,“ vysvětloval páter Jiří Koníček, který se v čele s průvodem vydal i na nekřesťanská místa, a to i k budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či na magistrát hlavního města Prahy.

Podívejte se, jak to vypadalo:

Video
délka: 01:14.11
Video se připravuje ...

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Eva Fornálová

„Svatý Václav byl státník. A podle jeho příkladu nakonec nejenom on, ale i všichni další, zvláště pak Karel IV., se dovolávali, aby ti, kterým je svěřená moc, ji vykonávali pokorně a v úctě. A tuto milost si vyprošovali právě tímto způsobem,“ vysvětloval páter, proč jejich kroky vedli i na neposvátná místa. „Prosíme za moudrost, pokoru a zodpovědnost pro naše zástupce před Bohem a svým svědomím. My jim vyprošujeme ochranu a zároveň je prosíme, aby zodpovědně a poctivě tuto službu vykonávali.“

»Křížová výprava«

Zpívající průvod směřoval od Hradu, kde vzbudil rozruch u turistů. Ti si s nadšením vše natáčeli. Z katedrály Svatého Víta zamířilo procesí na Malou Stranu k Poslanecké sněmovně, kde zazněla modlitba pro zastupitele a žehnání palladiem. V podhradí už si procesí vysloužilo vtipné poznámky od kolemjdoucích. „Hele, křížová výprava,” volal nejeden překvapený Pražan.

Následně se průvod vydal přes Karlův most na Mariánské náměstí k magistrátu, kde proběhlo další žehnání a modlitba. Tříhodinový průvod pak zakončil svou cestu na Staroměstském náměstí a následně na Václavské náměstí. Tam kardinál Duka, jako arcibiskup pražský a primas český, nakonec požehnal nejen Praze, ale také celému národu.

A co bude s palladiem po průvodu? Kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem poputuje ještě večer do Brandýsa, odkud se vydá průvod do Staré Boleslavi, kde v pátek vypukne Národní Svatováclavská pouť. Stará Boleslav je navíc jeho stálým „bydlištěm“. Ovšem ani v tom pražském, ani staroboleslavském procesí pravý reliéf neobjevíte. Jedná se pro všechny případy jen o jeho kopii. „Nejde o spojitost magickou, ale v souvislosti s vírou. A tím, že to žehná kněz po záštitou a dovolává se ochranné moci, tak to má stejnou hodnotu, jako kdyby se žehnalo relikvií,“ vysvětloval na závěr Koníček.

Fotogalerie
51 fotografií