K velkému stěhování soudců se chystá v případě obvodního soudu Prahy 5. Ten dosud využívá tři různé budovy, přičemž se musel přizpůsobovat institucím, se kterými se o ně dělil. Například v justičním areálu středočeského krajského soudu se musel uskrovnit, protože tehdy se zase s nedostatkem místa potýkal krajský soud.

Ze tří budov do jedné

Obvodní soudci se ocitli na třech různých adresách: civilní zůstali v areálu, trestní se přesunuli do Legerovy ulice v Praze 2 a exekuční agenda se stěhovala do ulice V. P. Čkalova v Praze 6. Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) už v té době připouštěl, že řešení není ideální, bylo prý ale nejlepší z možných variant.

Nyní by se obvodní soud konečně měl dočkat vlastních prostor. „Do budovy v Hybernské by měl být přestěhován postupně celý soud. Městský soud v Praze přestěhuje správní úsek do budovy ve Slezské,“ uvedla ČTK předsedkyně obvodního soudu pro Prahu 5 Andrea Lomozová. Na Vinohrady do Slezské ulice, kde dosud působil pouze obchodní úsek městského soudu, se správní soudci přesunou k 1. září. Ředitelství Probační a mediační služby už nově působí na Senovážném náměstí. Budova v Hybernské si podle Lomozové před sestěhováním vyžádá stavební úpravy. Už od začátku léta v ní však pracuje exekuční úsek obvodního soudu, který již musel opustit dům v ulici V. P. Čkalova. „Exekuční úsek se musel z budovy v Dejvicích přestěhovat do konce června 2018 z toho důvodu, že soudu skončilo užívací právo k části nemovitosti. Česká republika neobnovila nájemní smlouvu, budova je předána majiteli,“ řekla předsedkyně.

Důvodem je nedostatek místa

Lomozová také popsala, jaké komplikace soudcům dosavadní rozmístění přinášelo. „Ačkoliv v celkovém součtu máme dostatek kanceláří i jednacích síní, tak rozdělením do tří budov se potýkáme s fatálním nedostatkem místa pro určité úseky soudu,“ upozornila. „V Legerově ulici se musíme tísnit, soudci nemohou soudit v rozsahu, v jakém by potřebovali. Složitě si mezi s sebou vyměňují volné termíny, aby alespoň využili volné síně v době dovolených kolegů,“ dodala.

Došlo tak prý i k situaci, kdy trestní soudce musel v jednací síni přerušit hlavní líčení, aby tam jeho kolega mohl rychle rozhodnout o vzetí jiného obviněného do vazby. „Přestěhovat jen část úseku není možné, protože v rámci úseku musí všichni úzce spolupracovat, je třeba nahlížet i do spisů kolegů a podobně,“ řekla předsedkyně. Poukázala i na to, že mezi budovami se i tak neustále převážejí spisy a zprávy vytištěné z datových schránek. „Situace je hlavně organizačně náročná,“ uzavřela.