Městský soud využívá objekty v centru hlavního města - ve Spálené a ve Slezské ulici. „Klimatizaci nemáme, protože budova je památkově chráněná. Větráky by nám zase rušily nahrávací zařízení, takže používat je lze jen v omezené míře. Jednání se neruší, ale situace je opravdu kritická a dramatická,“ popsala pro ČTK mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Soudci si mohou přizpůsobit oděv teplotám

Nedaleko Slezské - ve Francouzské ulici na Vinohradech - sídlí Obvodní soud pro Prahu 2. Všechny jeho jednací síně mají k dispozici mobilní klimatizační jednotky, díky nimž lze místnosti před jednáním a o přestávkách částečně ochladit. Při jednáních soudci klimatizaci zpravidla nepoužívají kvůli její hlučnosti.

„Podmínky pro všechny zúčastněné v jednacích síních jsou v případě našeho soudu příznivější než podmínky v kancelářích soudu, kde se teplota pohybuje běžně okolo 30 stupňů Celsia i více,“ napsala ČTK mluvčí soudu Marcela Pröllerová. Doplnila, že soudci navzdory horku i nadále nosí taláry, jsou však benevolentnější ohledně odění ostatních lidí v síni. „Umožňují jim rovněž konzumaci nápojů během jednání,“ dodala. Podobně hovořila i Puci. „Neodporuje zákonu, pokud předseda senátu povolí sundání taláru. I další případné úlevy jsou čistě na jeho zvážení,“ uvedla. Například soudkyně Blanka Bedřichová dnes u městského soudu vyhlašovala celý rozsáhlý verdikt v kauze nákupu budov Univerzity Karlovy vsedě a sedět umožnila i všem ostatním přítomným. Zdůvodnila to rovněž přetrvávajícím horkem v jednací síni, která se nachází v nejvyšším patře budovy.

V ztížených podmínkách kratší pracovní doba

Vedení Obvodního soudu pro Prahu 5 umožňuje v obdobných extrémních případech některým pracovníkům dřívější odchod ze zaměstnání. „Po celou pracovní dobu je však zajištěna funkčnost veškerých soudních oddělení,“ ujistil mluvčí soudu a soudce Lukáš Slavík.

„Soudci musí reagovat na vše, tedy i na rozmary počasí. Tomu samozřejmě přizpůsobují režim jednání, ať se jedná o povolení konzumace nápojů, odložení talárů, provádění přestávek a tak dále. Pokud je mi známo, tak u zdejšího soudu nebylo na trestním úseku z důvodu vysokých teplot odročeno žádné jednání,“ sdělil.

Přečtěte si tipy, jak přežít horko ZDE