V tomto týdnu začali odborníci zkoumat most Legií mezi Újezdem a Národní třídou. Cílem je zjistit, nakolik se zub času podepsal na stavu a použitelnosti této dopravní stavby. Podle Technické správy komunikací (TSK) most není v havarijním stavu, zásah je však přesto potřebný.

Většina průzkumných prací se bude realizovat ve spodní části konstrukce, své okolí proto omezí minimálně. Zasahující pracovníci k tomu využijí pontony s plošinami, případně budou operovat přímo ze Střeleckého ostrova. Tyto práce potrvají až do května příštího roku.

„Průzkum probíhá ve více etapách. Odebírají se vývrty z mostovky, z oblouků i ze zdí. Vznikne tím jakýsi návod pro budoucí projektovou dokumentaci, zjistí se skutečný stavební stav mostu. Protože je to technická památka, průzkumné práce probíhají v souladu s památkáři,“ uvedl jednatel společnosti Pontex Václav Hvízdal, který má průběh prací na starosti.

Video
délka: 02:55.90
Video se připravuje ...

Václav Hvízdal o průběhu průzkumu mostu Legií, který budou provázet dopravní komplikace. Daniel Vitouš

Dopravní obtíže

V několika případech bude nezbytné přemostění prověřit také z jeho svrchní části, po které se pohybují dopravní prostředky. Tato část průzkumu se rozdělí do tří etap, každá z nich ovlivní dopravní situaci v této lokalitě.

Poprvé se provoz omezí od 17. září do 10. října tohoto roku, kdy budou probíhat kopané sondy do silnice i chodníků. Tramvajový provoz bude fungovat bez omezení, auta budou muset ve směru Národní divadlo – Újezd jezdit po tramvajovém pásu. Další omezení proběhne od 5. do 16. listopadu. V tomto případě má být dle TSK zásah do dopravy minimální, i tehdy dojde ke svedení automobilů na tramvajový pás.

Odborníci zahájili průzkum mostu Legií, několikrát tu proto dojde k omezení dopravy.
Autor: Daniel Vitouš

Zásadní obtíže však přijdou mezi 19. a 26. listopadem. Na mostě Legií proběhnou zatěžkávací zkoušky, diagnostické práce a navrtají se sondy. Tato akce si vyžádá kompletní uzavírku mostu. Realizovat se bude v souladu s plánovanou rekonstrukcí tramvajové tratě na tomto úseku, kterou dlouhodobě chystá pražský dopravní podnik. Auta budou muset jezdit objížďkou přes Jiráskův most.

„Výsledky budou známé v květnu příštího roku. Následovat bude projektová dokumentace, která bude vznikat zhruba rok. Roku 2020 by tedy mohl proběhnout tendr na zhotovitele, opravovat by se mohlo začít v letech 2021 či 2022,“ nastínil další průběh rozsáhlého záměru Václav Hvízdal.

Fotogalerie
11 fotografií