Oprava Wilsonovy ulice se týká úseku mezi hlavním nádražím a jižní stranou Hlávkova mostu. Dělníci odfrézují současný povrch a následně položí nový asfaltový povrch. Obnoveno bude také automatické zařízení na solení vozovky v zimě. V první etapě se obnoví úsek směrem k Václavskému náměstí. Silnice se uzavře postupně po jednotlivých pruzích. V druhé fázi TSK opraví část vedoucí k mostu.

Řidiči budou úsek nejprve objíždět směrem do Holešovic po trase Ke Štvanici, Těšnovský tunel, nábřeží Ludvíka Svobody, Nové Mlýny, Lannova, Štefánikův most, nábřeží Kapitána Jaroše. V termínu od 21. do 22. července pak bude objížďka směrem na Žižkov, Karlín a Masarykovo nádraží vedena po trase Wilsonova, Ke Štvanici, Křižíkova a Prvního pluku.

Na Jiráskově mostě práce potrvají do 30. srpna. Řidiči tudy projedou v každém směru vždy jen jedním pruhem. Kromě povrchu bude opraveno také izolační souvrství, aby do mostu v budoucnu nezatékalo.

V Holešovičkách budou dělníci pracovat v sedmi etapách od 9. července do 14. září. „Provoz ve směru z centra bude veden v jednom jízdním pruhu, za připojením ulice Nová Povltavská ve dvou jízdních pruzích. Ve směru do centra pak bude provoz veden ve dvou jízdních pruzích,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.