První viniční tratě, které na území Čech a Moravy vznikaly, byly vysazovány na území Moravy. Tuto tradici s sebou přivážely římská vojska a po jejich odchodu také zanikly. Teprve až při založení Vyšehradského děkanství prvním českým králem Vratislavem I. v roce 1070 se víno začalo pěstovat. Mniši vysázeli na svazích kolem církevního objektu vinohrady. Tehdy ležely směrem na Prahu 4, někde pod Kavčími horami.

Nejznámější období z historie pražských vín nastává za doby Karla IV., který zakázal jejich dovoz z ciziny. Tím chtěl podpořit domácí produkci. „Před třemi měsíci jsem od jednoho vinaře ochutnal víno, které bylo upravené podle receptur, jež známe ze středověku. Nutno podotknout, že to bylo jiné víno, než jsme zvyklí pít. V době Karla IV. zde totiž bylo studenější podnebí, proto nemohly hrozny dostatečně dozrát a byly kyselejší. Takže bych řekl, že dnes máme lepší víno, než měli ve středověku,“ usmívá se Michal Němeček, děkan Královské kolegiátní kapituly Vyšehrad.

Zde se původně nacházela jedna z nejstarších vinic Čech
Zde se původně nacházela jedna z nejstarších vinic Čech
Autor: Jiří Marek

„Za doby Jiřího z Poděbrad bylo vinařství v Praze na svém vrcholu,“ říká Jiří Skalický, ředitel odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Za vlády svobodně zvoleného krále Jiřího z Poděbrad bylo v Praze až 700 hektarů vinic. Dnes je to pouze 11 hektarů.

Smutný příběh nejstarší vinice v Česku

Během 17. století se měnila podoba Vyšehradu. Z klidného církevního místa se stala barokní pevnost. Kvůli přestavbě byly vytrhány prastaré viniční tratě. Teprve v roce 1993 se vinice vrátily na Vyšehrad. Z vnitřního dvoru Nového děkanství se vyvezla suť a zasadilo se 165 hlav vinné révy. Většinu jich tvoří odrůda Müller Thurgau. Lahve se vzácnou tekutinou pak slouží jen k reprezentačním účelům. Vyrobí se jich každý rok kolem 300 kusů. 

Video
délka: 03:25.02

Rozhovor o vinici na Vyšehradě Jiří Marek

Od roku 2006 se v jihozápadní části Vyšehradu slunní tři malé vinice. Navazují na starou viniční trať, jenž dal postavit Karel IV. V rámci festivalu Pražské vinice 2018 můžete navštívit celkem 13 vinic, kdy mnohé z nich nejsou běžně dostupné. Otevřené budou kupříkladu vinohrady pod Strahovským klášterem, Svatováclavské vinice nebo vinohrady sv. Kláry na Praze 7.

Fotogalerie
12 fotografií