Marie Feryna se dlouhodobě věnuje aktivistické činnosti. Pomáhá lidem z menšinových skupin, které se stávají terčem negativních postojů většinové společnosti. Sama v minulosti prošla veřejným přiznáním toho, že se narodila jako muž, cítí se ale být ženou.

Otevřený dopis, který na údajné dva případy znásilnění v Klinice upozornil, tuto skutečnost podporuje. „Nechceme nijak shazovat práci, kterou (Feryna – pozn. red.) vykonala ve prospěch utlačovaných lidí u nás, ale považujeme za nutné veřejně upozornit na hrubý nesoulad mezi proklamovanými postoji a skutečným chováním v reálném životě,“ píše se v dopise iniciativy SdruŽeny.

Marie Feryna měla dle otevřeného dopisu před časem na svém blogu uveřejnit příspěvek, kde se opatrně přiznala k pokusu o znásilnění jedné z členek kolektivu, následně ale tento text zmizel. Podle autorů otevřeného dopisu však nemělo jít „pouze“ o pokus o znásilnění. Tato událost se navíc měla opakovat znovu.

„Marie Feryna znásilnila jednu z autorek tohoto dopisu. Zpočátku jí tvrdila, že si nic nepamatuje, a popírala vinu, později připustila, že skutek spáchala. Pokoušela se vše ututlat a vyhýbala se konfrontaci. K tomu používala i citové vydírání a výhrůžky sebevraždou,“ uvádí se dál v dopise SdruŽen.

„Nezavírejte oči“

Autorky otevřeného dopisu argumentují, že nepodaly trestní oznámení, protože si to údajné oběti nepřály. Cílem veřejného sdělení je apelovat na aktivistická hnutí, která by před sexuálním násilím neměla zavírat oči.

Autonomní sociální centrum Klinika dnes uveřejnilo v reakci příspěvek, kde pohlavní zneužívání odsuzuje. „Sexuálnímu násilí se snažíme všemi silami předcházet a řešit jeho následky. Situaci jsme se snažili v danou chvíli řešit nejlépe, jak jsme dokázali podle přání a potřeb přeživší, jejíž podpora je pro nás nejdůležitější. Respektovali jsme přání přeživší nepodávat trestní oznámení a podstoupili kroky, aby se zde situace už neopakovala. Chceme usilovat o vymýcení sexuálního násilí, jak uvnitř našich kruhů, tak mimo ně,“ stojí v reakci Kliniky.

Marii Ferynu Blesk kontaktoval několika komunikačními kanály, otázky ale zůstaly bez odpovědi. Celé znění otevřeného dopisu iniciativy SdruŽeny naleznete zde.

Fotogalerie
5 fotografií