Stanice metra Budějovická je částečně uzavřená už čtyři měsíce, zatím se tu přitom fyzicky kromě podepření terasy nic zásadního nestalo. Magistrát na základě posudků z dřívějších let nechal vstup do metra u obchodního centra DBK uzavřít, podle odborníků Fakulty stavební Českého vysokého učení technického (ČVUT) k tomu ale – za určitých okolností – není vůbec žádný důvod.

„Posudky z minulosti na sebe navazovaly, docházelo v nich ale k určitým ztrátám informací,“ upozornil odborník z ČVUT Karel Mikeš, který se na popud DBK podílel na vzniku aktuální podrobné analýzy současného stavu terasy, kvůli které došlo k uzavření oblasti. Znalec připouští, že některá zrezivělá místa pod terasou vypadají hrozivě, není ale nezbytně nutné kvůli tomu zavírat „půl stanice metra“ a bourat architektonickou součást budovy DBK.

„Optický vjem je mnohem horší než data. Únosnost konstrukce na tom není tak špatně. Výpočet prokazuje, že terasa je provozovatelná za předpokladu, že se zastaví koroze, proběhne očištění a nátěry. Je to lokální záležitost. Několik málo míst, které lze celkem bez problémů opravit a terasu zprovoznit,“ uvedl Karel Mikeš.

DBK: Situace je tristní

Podle předsedy představenstva DBK Miroslava Velfla je současná situace tristní. „Tři naše důležité vstupy jsou uzavřené, ostatní jsou tím pádem omezené. Budějovická je centrem Prahy 4, měli bychom se k němu patřičně chovat. Denně toto místo využívá téměř 100 tisíc lidí,“ uvedl Miroslav Velfl, podle kterého na místě během průzkumu proběhlo 300 sond, použila se ultrazvuková metoda i statické posouzení únosnosti ocelové konstrukce.

Video
délka: 06:16
1080p 720p 360p

Odborník ČVUT Karel Mikeš a předseda představenstva DBK Miroslav Velfl o aktuální situaci na Budějovické. Daniel Vitouš

Z nové analýzy vyplývá, že současný „les stojek“, který vznikl pod terasou u DBK, nebylo nutné rozmístit pod celou plochou této střechy. Tímto krokem se v lednu lidem znemožnil průchod. Podle nového návrhu by tento zástup stojek zůstal pouze u stěny, která kopíruje budovu spořitelny, průchod k metru by se ale dal zprovoznit.

Co bude dál?

„Požádal jsem o nalezení jiného technického řešení, tedy jakéhosi bednění, které by umožnilo umístit stojky dál od sebe, aby se místem dalo procházet. Mým cílem je zprovoznit uzavřený vstup do metra pro cestující co nejdříve, i kdyby se místo mělo za několik měsíců zase dočasně kvůli některým zásahům uzavřít. Každý den, kdy je místo uzavřené a nic se neděje, je špatný,“ uvedl na setkání s odborníky v budově DBK náměstek Petr Dolínek.

Jelikož terasa spadá do majetku města, situaci má na starosti odbor hospodaření s majetkem pražského magistrátu. V současnosti také k celé věci chystá vyjádření ministerstvo dopravy, které je odvolacím správním orgánem. Pokud dojde ke zohlednění čerstvých odborných posudků, samotné zprovoznění vstupu do stanice metra je podle náměstka Dolínka otázkou krátkého časového intervalu.

„Věc otevření východu a vestibulu fyzicky není tak složitá. Dopravní podnik určitě bude potřebovat den na revizi, protože místo nebylo využíváno. Umístění stojek byla otázka dne, zprůchodnění a vytvoření koridoru je rychlé. Na případné úpravy ale musí vzniknout byť zjednodušená projektová dokumentace, nelze sem pustit veřejnost jen tak,“ dodal Petr Dolínek. Pokud úřady vezmou v potaz posudky ČVUT, mohli by se lidé na Budějovické brzy opět pohybovat o něco svobodněji.