Pomník císařovny, který bude mít podobu redukované figury, bude v Morávkově parku jižně od třídy Milady Horákové. Socha ze sklobetonu by radnici letos měla vyjít na 3,7 milionů korun a měřit bude 5,5 metru. Loni v květnu, kdy od narození Marie Terezie uplynulo 300 let, byl v parku odhalen základní kámen pomníku.

O pomníku se jedná už pět let

Soutěž na podobu pomníku vyhlásila městská část už v roce 2013. Do soutěže se přihlásilo 28 návrhů, z nichž 19 splnilo podmínky. V dubnu 2014 byly vyhlášené výsledky a určeny odměny pro pět nejlepších návrhů. Realizace se odsunula kvůli přelomu funkčních období vedení radnice a chybějící veřejné diskusi k záměru. V roce 2017 se pak vedení městské části k záměru umístit do Morávkova parku plastiku vrátilo, i přes některé výtky, že je poblíž věnovaný právě Václavu Morávkovi, hrdinovi protinacistického odboje.

Jediná žena na českém trůně

Marie Terezie se narodila 13. května 1717. Její otec, císař Karel VI., zemřel bez mužských potomků, proto se stala v roce 1740 první a jedinou habsburskou vladařkou Rakouského arcivévodství. V Rakousku společně se svými poradci zavedla mnohé reformy. Modernizovala státní správu, armádu, hospodářství a vzdělání. V roce 1774 vydaný Všeobecný školní řád se stal základním kamenem povinného základního školního vzdělávání pro všechny.

Fotogalerie
6 fotografií