Celkem 10 laviček od 7 různých výrobců testovali lidé prostřednictvím Operátora ICT hlavního města Prahy. Ty byly rozvezeny do několika pražských částí, aby byl výzkum více plošný a komplexnější. První výsledky projektu jsou podle zástupce společnosti, která za výrobou některých laviček stojí, nadmíru uspokojivé.

Lidé na lavičkách holdují internetu

„Lavičky se výborně ujaly mezi obyvateli a návštěvníky měst,“ komentoval využívání chytrých laviček Igor Salopek ze společnosti, která je jedním ze 7 dodavatelů laviček. „Rozhodli jsme se statisticky porovnat data z deseti zemí, které používají nejvíce laviček, a dospěli jsme k výsledku, že Česká republika se ocitla na druhé pozici. Dokázalo se tím, že chytré lavičky neslouží ve městě jen jako dekorační prvek.“

Výrobce má rozmístěných 450 vlastních laviček po několika evropských městech. Z prvotních závěrů vyplývá, že pražské obyvatelstvo lavičky využívá více, než je obecný průměr. Údajně lidé lavičky nejčastěji využívají k připojení na internet, a to především lidé ve věku od 18 do 34 let. Za jeden měsíc se na pražských lavičkách k internetu připojilo přes 3500 uživatelů. Krom Pražanů k se k nim také často uchylují turisté.

Co vše umí chytré lavičky?

Kromě možnosti připojení se na wi-fi skýtají lavičky hned několikero dalších funkcí. Lidé si na nich mohou dobíjet své mobilní telefony či tablety, a díky online senzorům lavičky dokážou měřit teplotu, vlhkost nebo tlak. Některé z nich mají i nouzové tlačítko pro přivolání rychlé pomoci.

Zabudované solární panely navíc lavičkám umožňují energetickou soběstačnost. „Podle současných dat si 95 % vyrobené energie lidé rovnou odeberou při používání svých chytrých zařízení,“ sdělil projektový manažer Operátora ICT Vítězslav Klika.

O osudu laviček se rozhodne po únoru

Zůstanou v ulicích Prahy chytré lavičky nebo ne? „Po skončení zkušebního provozu v únoru 2018 bude vypracována závěrečná zpráva, která moderní lavičky v Praze zhodnotí,“ uzavřel Klika. Tuto otázku tedy bude v nejbližší době Operátor ICT vyhodnocovat. Podle dosavadních výsledků projektu, které ještě zdaleka nejsou úplné, se lze dohadovat, že lavičky své uplatnění našly, a to i přesto, že vandalové jednu z nich poničili.

Fotogalerie
16 fotografií