Ačkoliv se vyhodnocení projektu chystá, dle stanoviska místostarosty Prahy 1 Richarda Bureše (ODS) se pilotní provoz chytrých odpadkových košů vyplatil. „Solární odpadové nádoby v projektu Operátora ICT na území Prahy 1 se osvědčily,“ uvedl. Zároveň dodal, že koše nezaostaly v očekávání v žádném z hodnocených parametrů. „Díky půlročnímu testování projektu byla vykázaná úspora cca 830 000 Kč,“ uvedla mluvčí Operátora ICT Kamila Kolmanová.

Video
Video se připravuje ...

Chytrý kompresní koš v centru Prahy David Zima

V současné době probíhá jednání mezi Prahou 1 a Magistrátem hl. m. Prahy o pokračování projektu,“ uvedl dále místostarosta. „Praha 1 již v této souvislosti požádala o účelovou dotaci tak, aby mohla provoz všech 39 nádob převzít,“ dodal s tím, že je možné i rozšíření chytrých košů do dalších ulic v centru i mimo něj.

Při testování se přihlíželo například k četnosti odvozu odpadků, která se oproti standardním košům výrazně snížila. „Některé odpadkové nádoby byly zaplněny až po dvou dnech, zatímco staré koše musely být za tu dobu již pětkrát vyvezeny,“ uvedl Bureš. „Počet svozů odpadu se snížil o 95 procent,“ přitakává Kolmanová. „Za období šesti měsíců došlo ke 3338 svozům solárních odpadových nádob proti standardně prováděným 64 400 svozům běžných košů.“ Kromě toho se přihlíželo i k omezení vandalismu, což byl a zůstává jeden z kamenů úrazu.

Jsou chytré koše jen pro »chytré«?

U původního projektu byl problém s kuřáky, kteří típají cigarety o horní plastový kryt solárního panelu, a to i přesto, že koš má vlastní vnitřní popelník,“ vysvětluje Bureš.

U nového projektu byly proto využity externí popelníky, které měly tento problém eliminovat. Ne vždy jsou však lidé natolik chápaví či ohleduplní a cigarety na solární panely típají dále. „V některých případech docházelo i k posprejování solárních odpadových nádob,“ dodala Kolmanová.

Co umí chytré koše?

Chytré odpadkové koše představují určitou revoluci v recyklaci odpadu. Umějí totiž stlačovat vhozený odpad, jsou poháněny elektřinou, která je vyráběna solárním panelem. V případě zaplnění umí koš díky instalovanému softwaru dát sám vědět, kdy je potřeba jej vyvézt. Kromě běžného účelu odpadkového koše fungují i jako popelník na nedopalky. Díky tomu, že jsou uzavřené, také nehrozí, že by z nich odpad „přetékal“ nebo jakkoliv nepříjemně „zaváněl“.