Umístění Karlova mostu není podle tradujících se legend ničím náhodným. V dobách před panováním Přemyslovců, kdy se na území Prahy nacházeli staří Slované, bývalo pro tyto obyvatele posvátné období kolem zimního slunovratu. V těchto dnech měli pohané na významných pražských místech zapalovat obrovské ohně, kterými měli zajistit, že Slunce opět vyjde.

K těmto rituálům mělo údajně docházet na Vítkově, na dnes již neexistujícím ostrově ve Vltavě a na kopci, kde později vznikl Pražský hrad. Šlo o linii, která kopírovala trasu zapadajícího Slunce právě v období zimního slunovratu. Legenda praví, že pokud byste tuto linii protnuli, zjistíte, že Karlův most je dodnes její součástí.

Tajuplná symbolika

Přímo na stavbě Karlova mostu lze i v současnosti sledovat různé formy symboliky kruhu, které poukazují na skutečnost, že Karel IV. měl být nakloněný mystické historii a spojitosti s vesmírem.

Vyjmutí otesku z podzákladí pilíře číslo 9, rok 2005.
Vyjmutí otesku z podzákladí pilíře číslo 9, rok 2005.
Autor: Jan Zemánek

„Prvním připomenutím jsou kulaté kameny v podzákladí mostu, které jsou popsány v nálezech při pravidelných opravách základů poničených povodněmi. Kameny jsou v literatuře a výkresech popsány jako mlýnské kameny. Ty v základech mostu obepínají obvod pilíře. Byly uloženy na štěrkové dno Vltavy a pilíř se vyzdíval následně vzhůru pod klenbu. Proč poučená stavební huť pod vedením stavitele Otlína a později Petra Parléře tak učinila, je obestřeno tajemstvím,“ vysvětlil vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) Jan Zemánek.

Druhým odkazem na kruh je mramorový kámen se symboly svatého Václava, který se nachází na staroměstském předpolí mostu. Podle další z legend, které se k této stavbě vážou, měli na dřevěném předchůdci Karlova mostu lidé nést Václavovo mrtvé tělo.

Mramorová deska se symbolem sv. Václava.
Mramorová deska se symbolem sv. Václava.
Autor: Jan Zemánek

„Kámen je uložen v místě, kde stál v minulosti viniční sloup s postavou svatého Václava. Sloup z dílny Jana Jiřího Bendla byl přemístěn k celnici, která posléze ustoupila soše Karla IV. Dnes je tento sloup s postavou svatého Václava umístěn na rohu kostela svatého Františka z Assisi. Stejně jako pískovcové kameny v základě mostu i tento mramorový kruh ukrývá pod sebou poselství, které je spojené se svatováclavskou legendou,“ prozradil Jan Zemánek.

Další kruhový symbol mohou návštěvníci nalézt na navazujícím Křížovnickém náměstí. Zdejší kruhy v kružnici symbolizují lidské ctnosti jako moudrost, spravedlnost, víru nebo harmonii. Karlův most nejen těmito poznatky a tajemnými okolnostmi svého vzniku přitahuje pozornost, díky které jde o jedno z nejslavnějších míst v Praze vůbec.

Tím končí seriál „Pražské mosty“, který Blesk.cz připravoval ve spolupráci s Technickou správou komunikací. Připomeňte si všechny jeho články zde.

Fotogalerie
20 fotografií

Podívejte se, jak naši předkové ve 14. století část Karlova mostu stavěli: