Umístění sousoší sv. Františka Borgiáše na Karlův most probíhalo zhruba měsíc. Nejprve byl umístěn podstavec, v dalších týdnech sochy andělů. Až v poslední říjnové úterý přibyla do sousoší ústřední postava, a dílo je tak hotové. Práce ovšem zdaleka nekončí, protože v dalších dvou týdnech budou restaurátoři provádět retuše a dokončovací práce.

Takhle vypadal návrat sochy na Karlův most:

Kopie skoro jako originál

Kopii barokního sousoší umístili na místo, kde stál originál, zástupci Galerie hl. m. Prahy (GHMP). Jeho originál zůstal podobně jako jiné historické plastiky v depozitáři, kde jej čekají restaurační práce. „Když v roce 2011 odpadl kus římsy u originálu, zamýšleli jsme jen jeho restaurování. Nakonec jsme se kvůli nejlepšímu zachování jeho stavu rozhodli vyhotovit přesnou kopii,“ uvedla na vysvětlenou kurátorka sbírky veřejné plastiky Marie Foltýnová z Galerie hl. m. Prahy.

Sochařské dílo vznikalo z pískovce z oblasti Hořovic. Pracovala na něm dílna Jiřího Kačera. Jeho zhotovení a umístění stálo odhadem mezi 6 až 8 miliony korun. Dojde-li tak k jeho případnému poškození, nebude škoda taková jako v případě originálu, od kterého se kopie na první pohled přece jen malinko liší. I mezi ostatními sochařskými díly vyniká svou světlostí.Povrch sochy sice nebude tak světlý, jako je dnes, ale nedá se očekávat, že ztmavne do podoby ostatních soch. Dnes už sochy hůře chytají tzv. pražskou čerň,“ vysvětluje Marie Foltýnová. „Oproti dřívější době se změnilo ovzduší. Netopí se uhlím. I tak sousoší čekají konzervační nátěry, ale jeho ztmavnutí bude probíhat v řádu let.“

František Borgiáš byl členem urozeného italského rodu Borgiů. Sám František byl pravnukem papeže Alexandra VII. Když mu zemřela žena, přidal se k Tovaryšstvu Ježíšovu (jezuitům) a podporoval jejich misionářskou činnost. V roce 1670 (zemřel 1572) byl svatořečen.

Restaurace se dočká i další Brokoff

Ferdinand Maxmilán Brokoff je spolu s Matyášem Bernardem Braunem považován za nejvýznamnějšího českého barokního sochaře. Jeho tvorba zahrnovala světské i církevní motivy a je možno si ji prohlédnout jak v historickém centru Prahy, napříč celou republikou, tak i za jejími hranicemi. Brokoff je mimo jiné autorem dalších sousoší, např. sv. Víta nebo sv. Kajetána, které dodnes Karlův most zdobí v originální podobě. GHMP na příští rok plánuje umístění další kopie podle Brokoffova originálu, kterým bude sousoší sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa, původně z roku 1712.

Fotogalerie
19 fotografií