Dočasná náhrada nočních tramvají v Praze autobusovou dopravou? Donedávna ještě nepředstavitelná utopie, dnes opatření, ke kterému by v metropoli kvůli hluku mohlo dojít. Taková informace se objevila na sklonku roku 2016. Jak je to ale doopravdy s hygienickými postupy a hlukem?

Jako nepravdivé označila pražská hygiena tvrzení, že za vším stojí úprava jejich pravidel. „Žádná nová hygienická pravidla pro výpočet hlukových limitů pro tramvajové tratě nebyla vydána. Pravidla pro hodnocení hluku z tramvajové dopravy jsou stávající, tedy platná již od roku 2006,“ uvádí ředitel HSHMP Jan Jarolímek, který ve vysvětlení odkazuje na patřičné nařízení vlády.

Výjimka do roku 2022

Právě v roce 2006, kdy proběhla zákonná úprava, došlo podle hygieniků k vydání časově omezeného povolení. Tento dokument připouští překročení hygienických limitů hluku na vybraných tramvajových tratích. Zároveň se změnou před více než 10 lety vznikl také dokument, který mapuje harmonogram odstraňování staré hlukové zátěže.

„Toto rozhodnutí je platné až do 31. prosince 2022 a platí pro většinu tramvajových tratí na území hlavního města Prahy. V rámci tohoto rozhodnutí měl a dosud má provozovatel tramvajové trati dostatečný časový prostor na rekonstrukci a úpravu jednotlivých tratí,“ vysvětluje Jan Jarolímek.

Jak je to s Bělehradskou a Lazarskou?

V souvislosti s informací, že v Praze mohou dočasně místo nočních tramvají jezdit autobusy, docházelo na konci loňského roku k uvedení několika konkrétních problematických míst, jako jsou Bělehradská nebo Lazarská ulice.

Vzhledem k těmto oblastem HSHMP souhlasně uvádí, že také zde platí časově omezené povolení k provozování nadlimitního zdroje hluku. „Nutno podotknout, že se dopravní podnik zavázal k tomu, že tento hluk bude postupně snižován,“ upřesňuje ředitel hygieny v metropoli.

Tramvajová trať v Bělehradské ulici se v současnosti nachází po celkové rekonstrukci a probíhá její zkušební provoz, během kterého odborníci prověří účinnost provedených opatření ze strany dopravního podniku (DPP).

„Aktuální stav je takový, že zástupci HSHMP jednají s pověřenými zástupci DPP a v rámci zkušebního provozu na této tramvajové trati společně hledají možná řešení trvalého provozu,“ říká Jarolímek.

Dokud tato fáze nebude u konce, může hygiena pouze doporučit dočasná opatření, tedy snížení rychlosti průjezdu tramvajových souprav nebo snížení počtu jednotlivých spojů, které problematickými místy projíždějí.

„V případě tramvajové trati situované do komunikace Lazarská bylo ze strany DPP po rekonstrukci doloženo dodržení hygienických limitů hluku a zároveň snížení hlukové zátěže v dané lokalitě,“ uvádí situaci na pravou míru Jan Jarolímek s tím, že označování této ulice jako problematické z hlediska hluku tedy není namístě.

Chystají se jednání

V aktuální fázi hodlají odborníci z řad HSHMP znovu jednat s dopravním podnikem, výsledkem má být probrání jednotlivých a konkrétních případů problematického tramvajového provozu z hlediska hluku.

„O této informaci bude písemně informována také primátorka hlavního města, respektive náměstek primátorky pro dopravu,“ uzavírá téma ředitel hygienické stanice.