Lidé se denně přesouvají městem. Hodně Pražanů k přemístění používá i individuální automobilovou dopravu a tím se na vytváření hluku ve městě spolupodílí. Největším zdrojem hluku je podle Hygienické stanice hlavního města Prahy na území metropole doprava. Až poté jsou to další místní jevy, většinou náhodné technické zdroje hluku.

Nejhorší jsou velké komunikace, tedy magistrála, radiály a nadzemní části městského okruhu, ty z hlediska intenzity zdroje hluku způsobují Pražanům největší „problémy“.

»Spořilovský trojúhelník« drtí doprava

Jedním z míst nejvíce zasažených povrchovou dopravou je oblast pražského Spořilova, takzvaný »Spořilovský trojúhelník«. Ten se nachází mezi Jižní spojkou a ulicemi 5. května a Spořilovská. Jedná se o tři masivně využívané dopravní tepny hlavního města. Kamiony v oblasti projíždějí kolem sídliště. Podle hygieniků jsou však nadlimitním hlukem zasaženy pouze objekty, které leží bezprostředně u zmíněných silnic.

Hluková mapa v oblasti „Spořilovského trojúhelníku“
Hluková mapa v oblasti „Spořilovského trojúhelníku“
Autor: Praha.eu

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK), která má na starosti správu komunikací v metropoli, si nechala zpracovat detailní studii zátěže hluku na obyvatele Spořilova v zasažené oblasti. „Studie, která nám byla předložena ze strany TSK, prověřuje a mapuje hlučnost v jednotlivých ohrožených domech a dokonce i v jednotlivých patrech těchto nadlimitně zasažených objektů,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Poslechněte si, jak je doprava v problematické oblasti slyšet:

Video
délka: 01:04.27

Hlučnost dopravy v různých částech „Spořilovského trojúhelníku“ Daniel Vitouš

Práce je podle jeho slov dostupná veřejnosti v sídle úřadu v Rytířské ulici na pražském Můstku. Ze studie je patrné, že obecně je větší problém s hlukem ve vyšších patrech nadlimitně zasažených domů.

Co od hluku pomůže?

Problém je však v tom, že některé stavby proti hluku v Praze ochránit nelze. „Nejde o to, že by nebyla vůle na to tyto stavby ochránit, problém je nemožnost technického řešení nebo enormně vysoké finanční náklady, které by s tímto odhlučněním byly spojeny,“ říká Jarolímek.

Jedním z možných řešení je přesměrování tranzitní dopravy jinam, než složitě řešit problémy na místech, kde to ani reálně není možné.

Otevírá se tak otázka vyšší potřeby stavby Silničního okruhu kolem Prahy 511 (SOKP 511). Silnice číslo 511 by byla jedním z nejefektivnějších řešení problému. Jde o doposud nepostavenou část Pražského okruhu, která se nachází v jeho zamýšleném jihovýchodním cípu a bude propojovat dálnice D1 a D11. 

Prohlédněte si fotografie z oblasti postižené hlukem:

Fotogalerie
14 fotografií