Prodloužení tramvajové trati z Modřan do Libuše nebude mít negativní dopady na okolní životní prostředí. Vyplývá to z informací systému EIA, který se ekologickým vlivům staveb věnuje.

Stavba první části trati má začít během příštího roku. V úvodní fázi by tramvaje měly končit na zastávce v Novodvorské ulici, později se trať prodlouží až ke stanici metra D Libuš.

„Prodloužení tramvajové trati ze současné koncové zastávky Levského k budoucí stanici metra Libuš zkvalitní dopravní obslužnost dotčeného území a vytvoří funkční propojení mezi nadřazeným systémem metra a tramvajovou sítí v jižním sektoru města,“ uvádí dokument s ekologickým posudkem.

Co se stane s přírodou?

Tramvajová trať povede po hranici přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. Podle uveřejněných informací se místní obyvatelé nemusejí obávat hluku. Odborníci tvrdí, že v oblasti lze zajistit dodržení hlukových limitů.

Stavbě bude muset ustoupit celkem 281 stromů a 122 keřů. V plánu je ale podél trati vysázet aleje se 78 stromy, počítá se také s umístěním více než 30 000 nových keřů.

Netradičním zjištěním je objev chráněného druhu mravenců rodu Formica v prostoru, kudy mají tramvaje v budoucnu jezdit. Před zahájením stavebních prací proto proběhne kontrola dvou jejich mravenišť a v případě nutnosti dojde k jejich přestěhování.

Nový dvoukilometrový úsek počítá se vznikem čtyř nových tramvajových zastávek.