Železniční překladiště v Malešicích má do budoucna nahradit stejné služby v nákladovém nádraží Žižkov. Záměr stavby zveřejnila firma Rail Cargo Terminal Praha v systému EIA, který posuzuje vliv staveb na životní prostředí. Na místě se předpokládá pohyb dvou až tří vlakových souprav a 110 kamionů denně.

Městské části Praha 9, Praha 10 a Praha 14 ve stejném duchu uveřejnily negativní stanovisko k posudku vlivu na životní prostředí této plánované stavby. Praha 10 už v minulosti prohlásila, že oblast by se místo průmyslové zóny měla stát novou obytnou městskou čtvrtí.

Praze 9 podle vyjádření vadí navýšení provozu, které by se po otevření překladiště dalo očekávat.

„Křižovatka Kbelská - Průmyslová a Poděbradská je nejvytíženější úrovňová křižovatka v Praze, kde projede denně více než 70 000 vozidel. Plánovat projekt takové rozsahu bez zajištění dostatečných kapacit z hlediska infrastruktury je nepřijatelné,“ uvedl k tématu radní Prahy 9 pro dopravu a životní prostředí Tomáš Holeček (ODS).

Městská část Praha 14 se přidala ke kritice plánovaného překladiště tím, že vybudování této průmyslové zóny by znamenalo zničení potenciálu rozvoje celé této části metropole.

Plány překladiště v Malešicích uvádějí rozlohu 80 000 metrů čtverečních, přítomnost dvou jeřábů na manipulaci s kontejnery a obslužnost šesti kolejí s umístěním pro 900 kontejnerů. Průmyslový obr má stát nedaleko spalovny, stavba by měla začít roku 2019.