Pokud se řekne nejkrásnější most v Praze, všichni si dnes vybaví most Karlův. To ale neplatilo vždy, v 19. století, kdy v hlavním městě ještě moc spojnic přes řeku nestálo, byl nejoblíbenější jiný, a to most Františka I.

Mimochodem, podle pověsti dostal císař František I. mezi Čechy přezdívku „starej Procházka“ právě kvůli mostu. Pod fotografií v tehdejším tisku byl titulek: Procházka na mostě. Pražané se toho pak chytili.

Železný řetězový most Františka I.
Železný řetězový most Františka I.
Autor: milujuprahu.cz/František Fridrich

Most projektoval Bedřich Schnirch, který stavbám řetězových mostů zasvětil svůj život. Studoval je v Anglii a podle jeho návrhu se již roku 1824 přes rameno Moravy ve Strážnici překlenul vůbec první železný most na evropské pevnině.

Po vybudování mostu v Praze ověřili jeho pevnost dvě zatěžovací zkoušky. Při první hnali přes most poklusem 150 kusů skotu, při druhé vjel hrabě Josef Matyáš Thun od Malé Strany kočárem na most v čele povozů tvořených osmispřežím, dvěma šestispřežími, třemi čtyřspřežími a dvěma dvouspřežími.

Most se rozhoupal, sloužil tedy jen pěším

Pak se tudy přepravovaly těžké vagony ze smíchovské továrny barona Ringhoffera. Jenže když se roku 1857 na valníku taženém koňmi převážel asi desetitunový vůz, most se pořádně prohnul a rozhoupal, což způsobilo notnou paniku.

Od té doby putovaly všechny těžké náklady opět jen přes Karlův most. Po znaleckém posudku z roku 1870 byla zatížitelnost mostu ještě více omezena a vyloučen byl i nával pěších.

Most tak později sloužil pouze lidem. Z dopravních prostředků přes něj jezdily jen omnibusy. Pražané tak museli na Smíchov pěšky, z technických důvodu po něm ani nevedly koleje.

Bourání mostu císaře Františka I. v roce 1898. Pohled na Újezd vpravo je patrná provizorní lávka.
Bourání mostu císaře Františka I. v roce 1898. Pohled na Újezd vpravo je patrná provizorní lávka.
Autor: milujuprahu.cz/Jindřich Eckert

Starý řetězový most sloužil 57 let. Nestačil na nová zatížení, a tak byl zbourán a na jeho místě vznikl nový – most Legií. Pražané původní stavbu obdivovali a měli ji rádi, takže její bourání nesli velice těžce.

Nový most postavili celý pouze z kamene. Zajímavým faktem, kterého si málokdo všimne, je i to, že mostní oblouky, které jsou nad Střeleckým ostrovem, mají jiný tvar než zbylé. Zatímco nad Vltavou mají elipsovitou podobu, nad Střelečákem kruhovou.

Oproti původnímu železnému mostu po mostě konečně mohly jezdit tramvaje, jejich provoz začal roku 1901.

Jméno změnil několikrát

Jako i další mosty byl most Legií několikrát přejmenován. Roku 1940 se jeho název změnil na Smetanův, po pěti letech ho pak přejmenovali zpět a od roku 1960 měl název most 1. máje.

Ten mu vydržel až do roku 1990, kdy se už naposledy vrátil k původnímu a dnešnímu jménu – most Legií.

Podívejte se, jak most vypadá teď a jak vypadal před více jak 100 lety:

Fotogalerie
15 fotografií