Území mezi Vltavskou a Holešovicemi konečně míří ke změně. Během příštího roku provede Institut plánování a rozvoje Prahy studii, která celé toto území posoudí, a architekti navrhnou, jak do budoucna bude vypadat.

„Studie navrhne a upřesní základní parametry uspořádání a regulace území,“ píše se v materiálu, který schválili radní. Rovněž rozvrhne rozsah a kapacitu zastavěných ploch, určí maximální možnou výšku staveb nebo vymezí veřejná prostranství a umístění takzvané občanské vybavenosti, knihoven či škol a školek.

Chátrající nádraží musí „ožít“

Dokončený dokument bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu, pro konkrétní rozhodování v daném území a pro přípravu a realizaci investic do technické a občanské vybavenosti.

Institut plánování a rozvoje Prahy studii po vyhotovení odevzdá magistrátu a ten následně zajistí projednání materiálu s dotčenými orgány a organizacemi. Jakmile magistrát shromáždí všechny připomínky, projekt bude mířit do finální verze. Náklady na pořízení studie by měly být tři miliony korun.

Bubny-Zátory jsou společně například s Nákladovým nádražím Žižkov nebo Smíchovským nádražím jedním z velkých rozvojových území. Majitel části pozemků, společnost Orco Property Group, plánuje postavit novou čtvrť s byty, kancelářskými prostory, školami nebo zdravotnickými zařízeními. Celkově by tu mělo vyrůst 1,2 milionu metrů čtverečních nadzemních ploch.

Fotogalerie
14 fotografií