Vynášení odpadu z bytu nebo domu může v Praze přinést nerudovskou otázku: »Kam s ním?« Popelnice může být plná. Na nádobách, které jsou pro ukládání odpadků určeny, se navíc po území metropole objevují samolepky. Ty upozorňují na hrozbu pokuty ve výši až 50 000 korun v případě, že odpadky odložíte vedle popelnice.

Podle vedení města tato skutečnost není ničím novým pod sluncem. „Tato akce má mít z naší strany pouze a výhradně informační charakter. Jedná se tedy o formu informační kampaně, která má za cíl informovat občany, že odkládání odpadu mimo sběrné nádoby je porušování zákona,“ uvádí za magistrát tiskový mluvčí Vít Hofman.

Takto by to vypadat nemělo: Směsný odpad se kolem popelnic hromadit nesmí.
Takto by to vypadat nemělo: Směsný odpad se kolem popelnic hromadit nesmí.
Autor: Matěj Smlsal

Impuls k umisťování samolepek na popelnice podle mluvčího Hofmana vzešel v loňském roce, jedná se o aktivitu odboru ochrany prostředí.

Uváděný zákon vyloženě říká, že „přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa“.

Každý odpad se řeší jinak

Co tedy konkrétně udělat, pokud nesete odpadky k plné popelnici? Zásadní je, o který odpad se jedná. Ze strany obyvatele je jednodušší situace u odpadu tříděného. Odložený materiál v okolí nádob na separovaný odpad totiž daná svozová firma řeší.

Popelnice na tříděný odpad
Popelnice na tříděný odpad
Autor: Jaroslav Paták

„V okolí separačních míst dochází k pravidelnému úklidu, a to v takové frekvenci, která vyplývá ze smluvního vztahu s městem a za co jsme reálně placeni. Z každého takového úklidu je pořizována fotodokumentace dokazující, že bylo vše řádně uklizeno a případný nevhodně odložený odpad v okolí kontejnerů odstraněn,“ uvádí za Pražské služby k tříděnému odpadu tiskový mluvčí Radim Mana.

Problémy naopak pro běžného Pražana nastávají v okamžiku, kdy k popelnicím nese pytel se směsným odpadem a nádoba je plná. „K odkládání odpadu mimo nádoby na směsný komunální odpad nesmí docházet, jelikož je dle vyhlášky povinností správců a majitelů objektů, aby zajistili dostatečný počet nádob a frekvenci svozu,“ uvádí dále Mana.

Zaměstnanci svozových společností nemají podle Pražských služeb povinnost automaticky odpad kolem nádob na směsný odpad odvážet. V případě, že kontejner sdílíte s dalšími obyvateli domu, nezbývá než zatlačit na příslušné společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo na majitele budovy.

Oba uvedené přístupy jak u směsného, tak u tříděného odpadu potvrzuje také Magistrát hlavního města Prahy. Podle tiskového mluvčího Víta Hofmana provádí úklid okolo stanovišť tříděného odpadu svozová společnost v okruhu tří metrů všemi směry. Směsný odpad je ale v rukou vlastníka objektu.

„Městské části a hlavní město stále více bojují s nepořádkem okolo sběrných nádob, jedná se především o velkoobjemový odpad, jako jsou sedací soupravy, kancelářské židle, nábytek, ale také suť a nebezpečné odpady. Praha vynakládá ročně za úklid kolem separačních stání částky ve výši desítek milionů korun,“ uvádí k problematice mluvčí magistrátu Vít Hofman.