„Jedním z kroků, jak snížit produkci biologického komunálního odpadu, je umožnit občanům jeho kompostování. Do pilotního projektu se již zapojilo 22 domů. Nyní nabízíme kompostéry pro dalších 11 zájemců,“ vysvětluje záměr místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský. Radnice obyvatelům kompostéry na pět let zapůjčí, po vypršení lhůty je úřad lidem daruje.

Tyto speciální nádoby na likvidaci zeleného odpadu by měli lidé umísťovat na nezpevněné travnaté půdě, díky které v kompostéru začne pracovat přirozený proces rozkládání nepotřebného materiálu. Umístění na beton či další pevný povrch je proto chybou.

Zájemci o domácí kompostování mají možnost přihlásit se o nádobu na e-mailu kompostery@praha7.cz, případně lze kontaktovat odbor životního prostředí městské části.