Kontejnery budou přistaveny na dobu 3 hodin, a to v následujících termínech a na předem určená místa. Odpad je možno přivézt pouze v době, kdy bude kontejner přistaven. Přistavované kontejnery budou s obsluhou. V případě jejich naplnění před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

Termíny, doba a místa přistavení kontejnerů v I. pololetí 2016:

KATEŘINKY

sobota 16. dubna 2016 od 13.00 do 16.00 hodin

 • ulice Ke Smrčině – naproti č.p. 296
 • křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině

sobota 28. května 2016 od 13.00 do 16.00 hodin

 • ulice Ke Smrčině – naproti č.p. 296
 • křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině

ÚJEZD

sobota 16. dubna 2016 od 13.00 do 16.00 hodin

 • Formanská u Návesního rybníku
 • Formanská u č.p. 63

sobota 28. května 2016 od 13.00 do 16.00 hodin

 • Formanská u Návesního rybníku
 • Formanská u č.p. 63

Mezi bioodpad patří:

 • zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin,
 • listí, tráva, piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů atd.

Mezi bioodpad nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat
 • znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Další možností je objednat si kompostejner, který občanům a dalším původcům odpadu nabízí společnost Pražské služby, a.s.

Pražské služby, a.s. informují o svozových dnech bioodpadu

Každý občan, který má odvoz bioodpadu nasmlouvaný, najde informace o aktuálním svozovém dnu na webových stránkách www.psas.cz nebo na tel. čísle 284 091 442.
Aktualizace svozových dnů je prováděna vždy k 1. dubnu, kdy začíná sezónní odvoz a k 1. prosinci, kdy začíná mimosezónní odvoz bioodpadu.
- Podrobné informace s možností uzavření smlouvy on-line naleznete na www.psas.cz/bio.